راهنماهای استقرار به شما کمک می کنند با هزینه ای ناچیز، از برترین روش ها و الگوهای تجربه شده برای طراحی و استقرار مدیریت دانش در سازمان خود کمک بگیرید. هر راهنمای استقرار حاوی دانشِ مشاورانِ زبده مدیریت دانش است. هر راهنما به تناسب موضوع، 30 تا 50 نفرساعت مشاوره را در برمی گیرد؛ به این معنی که شما با داشتن آن راهنما دیگر نیازی به دریافت این میزان مشاوره را نخواهید داشت.
راهنماهای استقرار حاشیه کمی داشته و به صورت کاملا عملی به اصل نحوه اجرای کار می پردازد. با داشتن راهنماهای استقرار شما می توانید با طی چند گام، اختصاص زمان کافی و جلب همکاری افراد در سازمان خود، مدیریت دانش را شخصا طراحی و پیاده سازی کنید.

مشاهده همه 14 نتیجه

نمایش 9 24 36

راهنمای مهندسی انگیزش در مدیریت دانش

455,000 تومان

نگهداشت دانش کلیدی (RoCK)

395,000 تومان

راهنمای انتخاب نرم افزار مدیریت دانش

185,000 تومان

ارزیابی و بهبود فرهنگ مدیریت دانش

395,000 تومان

راهنمای تدوین نظام مالکیت فکری دانش سازمانی

215,000 تومان

راهنمای مقدماتی تدوین نقشه دانش

215,000 تومان

راهنمای تدوین نظام مدیریت انجمن های خبرگی

395,000 تومان

راهنمای تدوین نظام مدیریت درس آموخته ها

395,000 تومان

راهنمای اندازه گیری و شناسایی شکاف های دانشی

395,000 تومان

راهنمای تدوین استراتژی های دانش و نقشه راه دانش

455,000 تومان

ایزو ۹۰۰۱/۲۰۱۵ – بسته ارتقاء مدیریت دانش

390,000 تومان

راهنمای پیشرفته تدوین نقشه دانش بر مبنای پروژه ها

راهنمای پیشرفته تدوین نقشه دانش بر مبنای فناوری های سازمان

راهنمای پیشرفته تدوین نقشه دانش بر مبنای فرایندهای سازمانی