بسترسازی مدیریت دانش

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
USD1200 تومان
شروع کنید
یا

هر سازمانی برای پیاده سازی مدیریت دانش باید ابتدا یک سری اقدامات اولیه را انجام دهد تا بستر لازم برای طراحی و استقرار مدیریت دانش فراهم شود. عمده این اقدامات به ایجاد تیم‌ها، کارگروه‌ها و ایجاد همفکری و هم‌راستایی بین آن‌ها برمی‌گردد تا ظرفیت کافی برای انجام اقدامات بعدی فراهم شود. مجموع این اقدامات همان بسترسازی مدیریت دانش است که به شما یاد می‌دهد چگونه ساختار مدیریت دانش را در سازمان خود ایجاد کرده و اقدامات اولیه را انجام دهید.

دوره بسترسازی مدیریت دانش شامل مسائل اولیه استقرار مدیریت دانش و برآورده کردن تکالیف نظام‌نامه مدیریت دانش است. مخاطبان این دوره مدیران ارشد و میانی سازمان، متولیان پیاده‌سازی مدیریت دانش و افراد پیشرو هستند.

ارکان استقرار مدیریت دانش در یک سازمان

در این دوره یاد می‌گیریم که برای انجام تکالیف مدیریت دانش در سازمان چه ارکانی را باید فعال کنیم؟ این ارکان چه وظایفی دارند؟ چطور این ارکان را رسمی‌سازی و مصوب کنیم؟ و در نهایت اینکه هر کدام از این ارکان چه آموزشی باید ببینند؟ ارکان مدیریت دانش سازمان که در نظام‌نامه مدیریت دانش نیز صراحتاً بیان شده‌اند شامل کارگروه مدیریت دانش، واحد متولی مدیریت دانش و تیم مدیریت دانش هستند.

نقش مدیران در مدیریت دانش سازمان نیز در این دوره مورد بررسی قرار می‌گیرد. این‌که مدیران چطور می‌توانند انگیزه دهند، حمایت کنند و به عنوان الگو عمل کنند. از طرفی این دوره به مدیران سازمان کمک می‌کند تا درک کنند که چطور می‌توانند برنامه‌ها را اجرا کرده و تغییرات جدیدی در سازمان ایجاد کنند. چرا که مدیریت دانش نیز یک تغییر جدید در سازمانتان است.

چالش‌های بسترسازی مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی

چالش‌های بسترسازی مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی نیز در این دوره مورد بررسی قرار می‌گیرد. چالش‌هایی مانند انتخاب شایسته افراد، ثبات و ایجاد ساختارهای جدید. در این دوره بیان می‌شود که جهت پیاده سازی مدیریت دانش بهتر است که از ساختارهای موجود استفاده شود چرا که ایجاد ساختارهای جدید در سازمان‌های دولتی در ایران و اضافه کردن مسئولیت به آن‌ها چالش‌برانگیز و گاهی نشدنی است. در نهایت این نکته مورد بررسی قرار می‌گیرد که مدیریت دانش و به طور کلی انجام تکالیف نظام‌نامه مدیریت دانش کاری سخت و پیچیده نیست و تنها نیاز به انتخاب و استفاده از افرادی پیگیر دارد.

نحوه شخصی‌سازی سند ارکان

پس از گذراندن این دوره، مخاطبان می‌توانند سند ارکان مدیریت دانش را کاملاً متناسب با سازمان خود تدوین کنند. با توجه به ساختار سازمانی متفاوت هر سازمان دولتی و ترجیحات مدیران آن‌ها، گذراندن دوره بسترسازی مدیریت دانش به سازمان‌ها کمک می‌کند تا بتوانند سند ارکان مدیریت دانش، که شامل اهداف، دامنه کاربرد، چارت سازمانی، اعضای کارگروه مدیریت دانش و واحد متولی است را کاملاً شخصی‌سازی کنند و متناسب با سازمان خود آن را پیاده کرده و از مزایای آن بهره‌مند شوند.

ما در طول هر دوره تمرین‌هایی قرار داده‌ایم که شما با پاسخ دادن به آن‌ها برای آزمون نهایی دوره آماده می‌شوید. با کسب حداقل 80% از امتیاز آزمون نهایی، گواهینامه دوره برای شما در دسترس خواهد بود.

محتوای دوره

بازکردن همه