بلوغ مدیریت دانش

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رايگان
شروع کنید

گذراندن این دوره به شما کمک می‌کند تا فعالیت‌های مدیریت دانش خود را به‌صورت جامع ارزیابی کرده و جایگاه و موقعیت خویش را در مدیریت دانش تشخیص دهید. با گذراندن این دوره می‌توانید موانع پیشرفت سازمان  خود را شناسایی کنید، تغییرات و تنظیمات لازم را اجرا کنید و منابع مورد نیاز برای رسیدن به مراحل بعدی را تعیین کنید.

این دوره مدل بلوغ APO را نیز به شما می‌آموزد، چرا که این مدل رویکردی قابل‌فهم برای سازمان‌ها و صنایع مختلف است. مخاطبان این دوره تیم‌های تخصصی مدیریت دانش در سازمان‌ها هستند.

مفهوم بلوغ مدیریت دانش

از آنجا که پیاده‌سازی مدیریت دانش برای رسیدن به کمال مطلوب، نیازمند تغییرات فراوان و معناداری در فرایند، زیرساخت‌ها و فرهنگ است، بنابراین غیرمحتمل است که در یک خیز ناگهانی حاصل شود. از این‌ رو بهبود مستمر بر پایه مراحل تکاملی و گام‌به‌گام شکل می‌گیرد و نه بر اساس نوآوری‌های انقلابی؛ از این مراحل تکاملی مدیریت دانش که در خلال زمان شکل می‌گیرد، به بلوغ مدیریت دانش تعبیر می‌شود و به عبارتی، الزام است تا مدیریت دانش به بلوغ رسیده، از یک حالت جمود، به یک کارکرد بین بخشی، که به شکل مستحکمی در سازمان مستقر شده است، تبدیل شود. ارزیابی بلوغ مدیریت دانش اجازه می‌دهد شرکت‌هایی که در حال اجرای پروژه‌های مدیریت دانش هستند، فعالیت‌های مدیریت دانش خود را به‌صورت جامع ارزیابی کنند و به‌صورت سیستماتیک و نظام‌مند جایگاه و موقعیت خویش را در مدیریت دانش تشخیص دهند و دقیقا موانع پیشرفت را شناسایی و تغییرات و تنظیمات لازم را اجرا و منابع مورد نیاز برای رسیدن به مراحل بعدی را تعیین کنند. برای این منظور، سازمان‌ها به استفاده از مدل‌های ارزیابی بلوغ روی آورده‌اند. یک مدل بلوغ مدیریت دانش، شناختی از سطوح بلوغ مدیریت دانش هر سازمان براساس ارتباط آن با مجموعه‌ای از فعالیت‌های مدیریت دانش استاندارد ایجاد می‌کند.

نحوه اندازه‌گیری و ارزیابی بلوغ

مدل بلوغ سازمان، شامل هفت مولفه است که شامل «رهبری مدیریت دانش»، «فرایندها»، «کارکنان»، «فناوری»، «فرایندهای دانشی»، «یادگیری و نوآوری» و «خروجی‌های مدیریت دانش» است. هر کدام از این مولفه ها دارای زیر مولفه‌های مشخص و همچنین سوالات مشخص برای ارزیابی سطح بلوغ می‌باشند. تعداد 42 سوال، 7 معیار مذکور را پوشش می‌دهند. پس از پاسخگویی نمره کلی ارزیابی بلوغِ سازمان محاسبه شده و جایگاه بلوغ آن تعیین می‌شود.

طبقه‌بندی سطوح بلوغ مدیریت دانش در سازمان