آموزش | آزمون | گواهینامه

دوره‌های آنلاین مدیریت دانش

مطمئن شوید تیم مدیریت دانش، مدیران و کارکنان سازمان شما در زمینه مدیریت دانش آموزش‌های کافی و باکیفیت دیده‌اند و صلاحیت مورد نظر شما را دارند.

نمی دانید از کجا شروع کنید؟

بسته ویژه مدیران

آموزش آنلاین مدیریت دانش
میلیون تومان 20 به ازای هر نفر
  • 5 دوره آنلاین
  • 23 ساعت آموزش
  • گواهینامه معتبر

بسته ویژه تیم مدیریت دانش

آموزش آنلاین مدیریت دانش
میلیون تومان 20 به ازای هر نفر
  • 5 دوره آنلاین
  • 23 ساعت آموزش
  • گواهینامه معتبر

بسته ویژه کارکنان

آموزش آنلاین مدیریت دانش
میلیون تومان 20 به ازای هر نفر
  • 5 دوره آنلاین
  • 23 ساعت آموزش
  • گواهینامه معتبر

برای سازمان خود نیاز به یک بسته اختصاصی از دوره‌های آنلاین ما دارید؟