شروع برنامه ریزی و اقدامات اولیه برای استقرار مدیریت دانش در شرکت گاز استان تهران به بیش از 5 سال پیش باز می گردد. شرکت گاز استان تهران به عنوان بزرگترین شرکت گاز استانی در کشور از سال 1393 گام های اولیه برای به کارگیری مدیریت دانش را با همکاری شرکت اینوتکس آغاز نمود. در گام های اولیه علاوه بر خودارزیابی با استفاده از چارچوب مدیریت دانشِ EFQM با تحلیل و بررسی کلیه فرایندهای سازمان، نقاط کلیدی و ارزش آفرین برای مدیریت دانش شناسایی شد. آموزش های تخصصی در حوزه مدیریت دانش و همچنین طراحی فرایندهای کلیدی مدیریت دانش، منجر به پیاده سازی این فرایندها در بخش پایلوتِ این شرکت شد.

گام دوم مدیریت دانش در شرکت گاز استان تهران

با توجه به رضایت طرفین از نتایج به دست آمده و چشم انداز مناسبِ ترسیم شده برای مدیریت دانش در شرکت گاز استان تهران گام دوم این طرح با تمرکز بر موارد زیر در نیمه دوم سال 1396 آغاز شده است:

برای همکاران عزیز در شرکت گاز استان تهران آرزوی موفقیت و شادکامی داریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 1 =