معرفی کارگاه RoCK

بخش بسیار مهمی از دانشِ حیاتی برای سازمان در ذهن کارکنان به خصوص کارکنان خبره سازمان نهفته است. در رویدادهایی مانند بازنشستگی، ارتقاء یا جابجایی کارکنان، اگر از قبل راهکارهای مناسب را به کار گرفته نشده باشد، سازمان با مشکلات متعددی در اجرای فرایندهای کاری خود مواجه خواهد شد.

نگهداشت دانش کلیدی کارکنان

به این ترتیب لازم است با توجه به سطح خبرگی و زمینه تخصص هر یک از کارکنان در یک بازه زمانی مناسب پیش از بازنشستگی، ارتقاء یا جابجایی برای دانش کلیدی آن ها راهکار مناسبی طراحی و اجرا شود؛ راهکاری که فقط شامل مصاحبه و استخراج دانش نیست و نمی تواند باشد.

به همین منظور روشی تحت عنوان RoCK یا Retention of Critical Knowledge به مفهوم نگهداشت یا حفظ دانشِ کلیدی در دنیا مرسوم شده است. در این کارگاه نحوه برنامه ریزی و اجرای این روش را می آموزید.

این راهنمای ارزشمند به صورت رایگان در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.

 با استفاده از این راهنمای شما می توانید مفاهیم کلیدی را آموخته، سپس گام به گام، یک برنامه دقیق برای نگهداشت دانش کلیدی در سازمان خود تعریف کنید. این راهنما برای اولین بار در همین کارگاه رونمایی می شود.

خشایار جهانیان

خشایار جهانیان

مربیِ کارگاه RoCK

خشایار با بیش از 15 سال سابقه حرفه ای در زمینه مدیریت دانش و ایجاد تحول دانشی، تجربه برگزاری بیش از 200 کارگاه آموزشی را دارد. تجربیات و دانش وی در زمینه استخراج دانش و تدوین برنامه های متنوع مدیریت دانش، او را به گزینه ای مناسب برای تمرین و یادگیری مفاهیم نگهداشتِ دانشِ کارکنان تبدیل می کند.

در این کارگاه یاد می گیرید:

دانش کلیدی چیست؟

چه استراتژی هایی برای کاهش ریسک خروجِ کارکنان وجود دارد؟

چگونه به موقع از احتمال خروج کارکنان مطلع شویم؟

مختصاتِ دانشیِ کارکنان را چگونه به دست آوریم؟

چه تاکتیک هایی برای نگهداشتِ دانش وجود دارد؟

چگونه برای یک فرد برنامه نگهداشتِ دانش تنظیم کنیم؟

RoCK را به کدام فرایندهای سازمان متصل کنیم؟

اعلام نیاز به این کارگاه

* این کارگاه قبلا در تقویم آموزشی اینوتکس ایران برگزار شده است. شما می توانید با پر کردن فرم زیر تمایل خود به این کارگاه را اعلام کنید. در بخش توضیحات مشخص کنید آیا تمایل دارید این دوره در محل شرکت/سازمان شما برگزار شود یا ترجیح می دهید در تاریخ تقویمی ما در آن شرکت کنید (رزرو جا).