Training-Calendar-Item11

معرفی کارگاه طراحی سیستم درس آموخته‌ها

یکی از مهمترین سیستم‌ها در یادگیری سازمانی، مدیریت درس آموخته‌ها است. برای مدیریت درس آموخته‌ها باید با توجه به شرایط و ویژگی‌های سازمان خود و نوع عملکرد، روش‌های مناسبی برای شناسایی، جمع‌آوری، سازمان‌دهی و ارزیابی درس‌آموخته‌ها داشته باشید و همین طور با رویه‌هایی یکپارچه و فرایندهای کاری سازمان خود آن‌ها را جریان بیندازید و استفاده کنید.

چرخه مدیریت درس آموخته ها - اینوتکس ایران

اگر می‌خواهید بیاموزید در کدام فرایندها یا پروژه‌ها و به چه شکلی باید درس آموخته‌ها را با کمک کارکنان سازمان مدیریت کنید تا عملکرد و بهره‌وری سازمان شما بهبود پیدا کند، حتما این کارگاه عملی را از دست ندهید.

با شرکت در این کارگاه، می‌توانید:

  •    جایگاه مدیریت درس آموخته‌ها در مدیریت دانشِ خاصِ سازمان خود را تشخیص دهید؛
  •    یک سیستم مدیریت درس آموخته‌ها و فرایندهای متناظر با آن را طراحی و با سازمان خود یکپارچه سازی کنید.

این راهنما به صورت رایگان در اختیار شرکت کنندگانِ کارگاه قرار می گیرد.

یکی از محبوب‌ترین راهنماهای دانش مارکت که به شما کمک می‌کند به صورت گام به گام و با تحلیل دقیق سازمان خود نظام درس‌آموخته‌های متناسب با نیازتان را طراحی کنید.

خشایار جهانیان

خشایار جهانیان

مشاور مدیریت و مهندسی دانش

مربیِ اصلی دوره

خشایار با بیش از 15 سال سابقه حرفه‌ای در زمینه مدیریت دانش و ایجاد تحول دانشی، تجربه برگزاری بیش از 200 کارگاه آموزشی را دارد. او در بسیاری از سازمان های حساس و بزرگ ایران در طراحی سیستم‌های مدیریت درس آموخته‌ها مشارکت داشته است. تجربه و دیدگاه‌های او در زمینه مدیریت درس آموخته‌ها و پیاده‌سازیِ کاربردیِ آن قطعا می‌تواند به شما و سازمان شما کمک کند.

در این دوره یاد می‌گیرید:

تعاریف و مقدمات مدیریت درس آموخته

گلوگاه‌های یادگیری در سازمان

ذینفعان مختلف و نقش آن‌ها در شناسایی درس آموخته در گلوگاه‌های یادگیری

رویه‌های جمع آوری درس آموخته‌ها

رویه‌های صحه گذاری درس آموخته‌ها

رویه‌های ذخیره سازی درس آموخته‌ها

رویه‌های توزیع درس آموخته‌ها

رویه‌های استفاده مجدد از درس آموخته‌ها

اعلام نیاز به این کارگاه

* این کارگاه قبلا در تقویم آموزشی اینوتکس ایران برگزار شده است. شما می‌توانید با پر کردن فرم زیر تمایل خود به این کارگاه را اعلام کنید. در بخش توضیحات مشخص کنید آیا تمایل دارید این دوره در محل شرکت/سازمان شما برگزار شود یا ترجیح می‌دهید در تاریخ تقویمی ما در آن شرکت کنید (رزرو جا).