کارگاه آموزشی مدیریت دانش در نفت و گاز پارس

فهرست مطالب

دقیقه زمان تقریبی مطالعه

امروز شنبه 6 آبان 1391 کارگاه آموزشی یک روزه آشنایی با مبانی مدیریت دانش با حضور 40 نفر از دانش کاران واحدهای مختلف شرکت نفت و گاز پارس توسط شرکت اینوتکس ایران برگزار شد.

توسعه ادبیات مشترک مدیریت دانش برای نشر فرهنگ دانش سازمانی و استفاده از خرد جمعی با هدف ایجاد آمادگی ارزیابی سازمان برای ورود به دومین دوره انتخاب سازمان دانشی برتر جهانی، از مهمترین اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی بوده است.

با توجه به گستردگی و تنوع فعالیت های شرکت نفت و گاز پارس به عنوان مجری بزرگ ترین پروژه های صنعت نفت و گاز کشور، این شرکت از نظر تجربه حرفه ای و تخصصی از موقعیت ویژه ای برخوردار است، در همین راستا بهره گیری موثر از دانش و تجربه های داخلی و بین المللی و حمایت از ایجاد ایده های نو و نوآوری ها برای توسعه سرمایه های فکری در اولویت برنامه های استراتژیک سازمانی شرکت نفت و گاز پارس قرار گرفته است.

شایان ذکر است که در این کارگاه، 150 شاخص ارزیابی در هشت محور مختلف شامل، ایجاد و حفظ فرهنگ دانش محور سازمانی، توسعه توانمندی های دانش کاران سازمان، ارتقای توانمندی سازمانی برای توسعه و ارائه خدمات، محصولات و راهکارهای دانش محور، مدیریت و بیشینه سازی ارزش سرمایه های فکری سازمان، ایجاد و حفظ محیطی تعاملی، ایجاد و حفظ سازمان یادگیرنده، مدیریت دانش برای خلق ارزش و سرمایه فکری سازمانی و مدیریت دانش سازمانی برای خلق ارزش در این کارگاه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email