مدیریت درس آموخته ها در رای ون بهتر از هر سیستم دیگری امکان پذیر است. این ادعایی است که ما را بر آن داشت با معاونت تولید شرکت اینوتکس ایران، مهندس رامین یاوری مصاحبه ای ترتیب دهیم. رامین یاوری 5 سال است که در راس هرم توسعه نرم افزار مدیریت دانش سازمانی رای ون قرار دارد. آن چه در ادامه می آید گزیده ای از نکاتی است که وی در مصاحبه اخیر خود مطرح کرده است.

گزیده نکات مطرح شده در مورد مدیریت درس آموخته ها با رای ون

مدیریت درس آموخته ها، یکی از مهمترین الزاماتی است که در به کارگیری مدیریت دانش در یک سازمان باید مد نظر قرار گیرد. مدیریت درس آموخته ها با رای ون مزیت های متعددی برای سازمان ها به همراه دارد. مهم ترین ویژگی آن بهبود عملکرد سازمان است. رای ون با قابلیت هایی که دارد استفاده عملی از درس آموخته ها را که مهم ترین معضل در سیستم های مدیریت دانش است، به خوبی حل کرده است. این قابلیت ها به این ترتیب هستند:

 

رامین یاوری و مدیریت درس آموخته ها با رای ون

 

مدیریت درس آموخته ها با رای ون

 

 

 

رامین یاوری در انتها افزود اجرایی کردن مدیریت درس آموخته ها با رای ون، به عنوان یک حرکت استراتژیک سازمانی مطرح است؛ چرا که علاوه بر رفع نیازهای فعلی، نیازهای دوراندیشانه و آینده نگر سازمان را نیز به خوبی برطرف می کند.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 + بیست =