پیشینه ما

تحقیق و توسعه خدمات و محصولات ما از ۱۳۸۲ خورشیدی (معادل ۲۰۰۳ میلادی) شروع شد. اینوتکس به صورت رسمی از مهر ۱۳۸۳ (۲۰۰۴) موجودیت خود را اعلام کرد. ما به عنوان یک شرکت دانش بنیان مراحل پیش رشد، رشد و بلوغ خود را در مراکز رشد و پارک های فناوری طی کردیم و گام به گام، فناوری ها و خدمات خود را توسعه دادیم. پیشینه اینوتکس ایران، چالش ها، فرصت ها، پیروزی ها و شکست هایی را به تصویر می کشد که هویت سازمان ما را می سازد.

نگاهی به پیشینه اینوتکس ایران

مروری بر محصولات و خدمات اینوتکس از ۱۳۸۳ تا کنون نشان می دهد ما با چابکی در تلاش بوده ایم به طور مرتب توان و دانش فنی خود را با نیازهای متغیر مشتریان ترکیب کرده و در هر برهه محصولاتی ارائه کنیم که علاوه بر پیشگامی، سیر تکاملی سبد محصولات و خدمات ما حفظ گردد.

سیر رخدادها و پیشرفت های شاخص ما را در زیر ملاحظه کنید:

۱۳۸۲ انتشار کتاب الگوی فرایندی مدیریت دانش / پی ریزی الگوهای مشاوره ای و خدماتی

۱۳۸۳ تولد اینوتکس ایران، ورود به مرحله Pre-Incubation در پارک فناوری

۱۳۸۴ اجرای اولین پروژه مشاوره مدیریت دانش

۱۳۸۵ معرفی اولین و تنها نرم افزار مدیریت دانش فردی در ایران و خاورمیانه

۱۳۸۶ پیاده سازی اولین نسخه نرم افزار مدیریت دانش سازمانی برای مشتریان

۱۳۸۷ معرفی فناوری محتوای هوشمند / انتخاب به عنوان شرکت برگزیده پارک فناوری

۱۳۸۸ برگزاری اولین نشست ملی مدیریت دانش و جایزه ملی مدیریت دانش / انتقال دفتر مرکزی به تهران

۱۳۸۹ تدوین نظام جامع مدیریت دانش دفاعی و ابلاغ به کلیه سازمان های دفاعی

۱۳۹۰ پانزدهمین مشتری اینوتکس ایران

۱۳۹۱ انتخاب به عنوان برترین استقرار مدیریت دانش در کشور / اولین استقرار مدیریت دانش بانکی در کشور

۱۳۹۲ تولد ماژول های سیستم ساز و جستجوی پیشرفته رای ون / ورود به صنعت مخابرات

۱۳۹۳ معرفی دانشنامه اجتماعی بانکداری و پرداخت / معرفی سازمان اجتماعی O2 / معرفی فندق (مدیریت دانش سازمان های کوچک و متوسط)

۱۳۹۴ افزایش تعداد مشتریان وفادار به ۳۵ مشتری / توسعه شبکه بازار / توسعه شبکه همکاران و مشاوران

۱۳۹۵ رونمایی از دانش مارکت / بهینه سازی مدل کسب و کار

۱۳۹۶ عقد بزرگترین قرارداد نرم افزاری تاریخ مدیریت دانش کشور

۱۳۹۷ راه اندازی شبکه مشاوران مدیریت دانش

۱۳۹۸ تحول و ارتقاء خدمات آموزشی شرکت / پی ریزی دوران گذار

مطالب مرتبط