یکشنبه 21 مهر 1398

10:00 الی 12:00

معرفی وبینار

در وبینار اول GKM، با فلسفه و کلیات پیاده سازی جامع مدیریت دانش آشنا شدیم، 6 جنبه اصلی در پیاده سازی جامع مدیریت دانش را بررسی کردیم و اقدامات و فعالیت هایی را که یک سازمان تازه کار باید به منظور پیاده سازی جامع مدیریت دانش انجام دهد مرور کردیم. در وبینار حاضر تمرکز بر طراحی و اجرایی تکنیک هایی مانند خروج از خدمت، بازنگری های یادگیری، یکپارچه سازی فرایندها و توسعه توانمندی ها و امکانات سازمان در مدیریت دانش خواهد بود. در این وبینار با سطح دوم یا GKM2 آشنا می شوید.

آگاهی از 6 جنبه زیر در پیاده سازی جامعِ مدیریت دانش ضروری است.

  • شناخت و آماده­ سازی (Study)
  • نگاشت (Mapping)
  • طراحی (Design)
  • توانمندسازی و فرهنگ­ سازی (Training)
  • اجرا (Implementation)
  • راه ­اندازی نرم افزار (Software)

دکتر احمد مرشدی

ارائه دهنده وبینار

احمد مرشدی، کارشناس ارشد مدیریت دانشِ شرکت اینوتکس ایران دارای تجربه چندین ساله در طراحی و توسعه مدل ها و الگوهای مدیریت دانش است.  تعامل نزدیک و تنگاتنگ وی با سازمان های دولتی در پیاده سازی جامعِ مدیریت دانش منجر به تجربیات ارزشمندی شده است که در این وبینار می توانید آن ها را آموخته و برای سازمان خود به کار بگیرید.

در این وبینار مطرح می شود:

نحوه شناسایی مفاهیم دانشی سازمان
دستورالعمل ها و روش های اجرایی سطح دوم بلوغ در پیاده سازی مدیریت دانش
سند کاربردی سازی مدیریت دانش
سند ارتباط مدیریت دانش با فرآیندهای سازمانی در سطح GKM2
آموزشِ خبرگان، مدیران، دانشکاران و دانشیاران و مصرف کنندگان دانش سازمان
راهکارهای مناسب برای فرهنگ سازی دانشی در سازمان
نحوه اجرای راهکارها در سطح پایلوت
امکانات نرم افزار مدیریت دانش برای GKM2

همین الان جای خود را رزرو کنید