مپنا توسعه 3 به جمع مشتریان اینوتکس پیوست

فهرست مطالب

دقیقه زمان تقریبی مطالعه

شرکت احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا (مپنا توسعه ۳) طی قراردادی مشاوره پیاده سازی طرح مدیریت دانش خود را به شرکت اینوتکس ایران واگذار کرد.  در این قرارداد آماده سازی زیرساخت و فرهنگ سازی، شناسایی حوزه های راهبردی دانش، بازنگری و توسعه سیستم مدیریت دانش  و … مد نظر قرار گرفته است.

شركت احداث و توسعه پروژه‌های ویژه مپنا  (توسعه ۳) در قالب طرح های ویژه نیروگاهی و صنعتی عملاً فعالیت خود را با اجرای اولین پروژه نیروگاهی برون مرزی مپنا تحت عنوان پروژه ری سوت در سال ۱۳۷۷ آغاز و در ادامه با اجرای  پروژه نیروگاه خارک ، فاز ۱ پارس جنوبی، مبین، نیروگاه جنوب اصفهان (که اولین نیروگاه BOT کشور است) وهمچنین نیروگاه گازی آبادان فعالیتهای خود را ادامه داده و درنهایت فعالیت رسمی شرکت توسعه ۳ تحت لوای  یکی از شرکت‌های  گروه  مپنا در تاريخ ۸۴/۰۶/۰۹ آغاز، و به شماره ۲۵۴۱۱۷ در اداره ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي تهران ثبت گردید.