درخواست مشاوره برای دوره‌های آموزشی آنلاین

 

با تکمیل این فرم، در کوتاه‌ترین زمان با شما تماس گرفته می‌شود. در این تماس نیاز شما به دوره‌های آنلاین مدیریت دانش بررسی شده و بهترین بسته آموزشی به شما پیشنهاد داده می‌شود.

02126413630




    در این جلسه دمو:

    نیازهای آموزشی سازمان شما را با هم بررسی می‌کنیم.

    مسیر آموزشی مناسب برای سازمان شما را ترسیم کرده و به شما ارائه می‌دهیم.

    گام ‌های اجرایی را برای توانمندسازی سازمان شما با کمک خودتان معین می کنیم.