مدیریت درس آموخته ها

یادگیری مستمر از شکست ها و پیروزی ها

درس آموخته ها، دارایی مهم سازمان

مدیریت درس‌آموخته‌ها در یک سازمان موفق، جزئی جدا نشدنی از فرایندهای کاری است. افراد در سازمان شما، هر لحظه مشغول انجام فعالیت‌های متنوعی هستند؛ فعالیت‌هایی که در قالب فرایندها، پروژه‌ها و وظایف روزمره تعریف شده‌اند. دست و پنجه نرم کردن با مشکلات متنوعی که در اجرای موفق این فعالیت‌ها وجود دارد، موجب می‌شود افراد چیزهای جدیدی یاد بگیرند. اگر این چیزهای جدید را در ابتدای فعالیت می‌دانستند سریعتر، کم‌هزینه‌تر و راحت‌تر آن را به انجام می‌رساندند. به این موارد درس آموخته گفته می‌شود.

درس‌آموخته‌ها از درگیر شدن با مساله‌های دنیای واقعی یا حل آن‌ها به دست می‌آیند. درس‌آموخته‌ها معمولا بار منفی دارند که در این حالت نشان‌دهنده روش‌ها و فرایندهایی هستند که باید در شرایط مشخص از آن­ها اجتناب نمود. در صورتی که بار مثبت داشته‌باشند، دربردارنده راه‌حل موفق برای مسائل هستند که می‌توانند در آینده نیز مورد استفاده قرار گیرند.

لحظه یادگیری

نمونه هایی از نیاز به مدیریت درس آموخته ها

ما چگونه به شما کمک می کنیم؟

مدیریت درس آموخته ها کاری است چالشی زیرا درس آموخته ها باید:

  • دُرُست در زمانی که افراد آن را یاد می گیرند، شناسایی شوند؛
  • در قالبی مناسب در حافظه سازمانی ذخیره شوند؛
  • در زمان مورد نیاز در اختیار فرد مورد نیاز برای حل یک مساله یا جلوگیری از بروز آن قرار گیرند؛ و
  • عملکرد و بهره وری سازمان را بهبود ببخشند.

 

ما به شما کمک می کنیم بهترین روش ها و تکنیک ها را برای به کار افتادن این چرخه طراحی کنید. طراحی شیوه های شناسایی درس آموخته ها، نحوه کسب و اعتبارسنجی آن ها، طراحی ساختار مناسب برای سازمان دهی آن ها و ایجاد امکانات کافی برای دسترسی و به کارگیری مجدد درس آموخته ها، موضوعاتی هستند که ما به ازای هر نوع درس آموخته سازمانی، به شما مشورت و راهنمایی ارائه می کنیم.

برخی از سازمان های مشتریِ این خدمت

حتما با یک جلسه مشاوره شروع کنید

با یک جلسه رایگان مشاوره با ما، می توانید راهنمایی های مناسبی برای استفاده از این خدمت در سازمان خود دریافت کنید.

خودتان بخوانید و اجرا کنید.

راهنماهای دانش مارکت، حاصل بیش از ۱۵ سال تجربه عملی در حوزه مشاوره مدیریت هستند؛ با استفاده از این راهنما می توانید علاوه بر شناسایی انواع درس آموخته ها در سازمان خود، چرخه مدیریت درس آموخته ها را بدون نیاز به مشاور تدوین کنید. همه فایل ها و ابزارهای محاسباتی لازم در بسته این راهنما وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر روی تصویر راهنماها یا اینجا کلیک کنید.

آموزش ببینید و اجرا کنید.

اگر می خواهید بیاموزید در کدام فرایندها یا پروژه ها و به چه شکلی باید درس آموخته ها را با کمک کارکنان سازمان مدیریت کنید تا عملکرد و بهره وری سازمان شما بهبود پیدا کند، حتما این کارگاه عملی را از دست ندهید.

با شرکت در این کارگاه، می توانید جایگاه مدیریت درس آموخته ها در مدیریت دانشِ خاصِ سازمان خود را تشخیص دهید و یک سیستم مدیریت درس آموخته ها و فرایندهای متناظر با آن را طراحی و با سازمان خود یکپارچه سازی کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد کارگاه، اینجا کلیک کنید.