مدیریت اطلاعات و دانش پروژه

لوگوی سامانه های یکپارچه رای ون

مدیریت اطلاعات و دانش پروژه

حافظه ای حرفه ای برای افزایش بهره وری پروژه ها و نظام مدیریت پروژه به وسیله مدیریت اثربخش محتواهای پروژه ها و دارایی های ارزشمند مدیریت پروژه در سازمان شما

مدیریت اطلاعات و دانش پروژه

ریسک ها، تغییرات، درس آموخته ها، مساله ها، مستندات، فرایندهای سازمانی (OPA ها) و … همگی اقلامی هستند که سازمان دهی و بازیابی قوی و به موقع آن ها می تواند توانایی سازمانی شما را در اجرای پروژه ها بهبود بخشد.

مفاهیم موجود در راهکار مدیریت اطلاعات و دانش پروژه

امکانات راهکار مدیریت اطلاعات و دانش پروژه ها

مفهوم ریسک در مدیریت اطلاعات و دانش پروژه

ریسک ها و پاسخ های آن ها

دسترسی به ریسک های پروژه های قبلی، پاسخ های مرتبط با آن ها و مواردی که تبدیل به مساله شده اند می تواند برنامه ریزی ریسکِ پروژه های فعلی را تسریع کرده و بهبود بخشد.

مفهوم تغییر در مدیریت اطلاعات و دانش پروژه

تغییرات و چرخه رسیدگی به آن

تغییرات در اکثر اوقات بخش مهمی از حافظه دانشی پروژه هستند؛ از تغییر در یک نقشه فنی گرفته تا تغییر در محدوده یا زمان بندی پروژه، همگی از دارایی های مهم اطلاعاتی پروژه اند.

مفهوم مستندات در مدیریت اطلاعات و دانش پروژه

مستندات پروژه

مستندات پروژه دربردارنده بخش مهمی از دانش ساختارمند پروژه هستند که به تدریج در طول پروژه ایجاد می شوند. این مستندات یکی از پرمراجعه ترین منابع دانشی برای پروژه های آتی هستند.

مفهوم وقایع نگار در مدیریت اطلاعات و دانش پروژه

گزارش ها و وقایع نگارها

روند روزمره پروژه و گزارش فعالیت ها می تواند منبع مهمی برای مراجعه مجدد و استفاده در پروژه های موازی یا آتی باشد که درگیر جزئیات فنی یا روزمره مشابه شده اند.

مفهوم برنامه مدیریت پروژه در مدیریت اطلاعات و دانش پروژه

برنامه مدیریت پروژه

برنامه مدیریت پروژه (PMP) از مهمترین اقلامِ دانشیِ پروژه است. یک برنامه مدیریت پروژه به روز شده در انتهای پروژه مملو از یادگیری های تیم پروژه در زمینه مدیریت پروژه است.

مفهوم درس آموخته در مدیریت اطلاعات و دانش پروژه

درس آموخته ها

آن چه که در مراحل مختلف پروژه های پیشین آموخته ایم می تواند از بروز مجدد اشتباهات یا حل دوباره مسائل جلوگیری کند و یا باعث شود با به کارگیری روش های بهینه، موفقیت ها را تکرار کنیم.

حتما با یک جلسه دمو شروع کنید

با یک جلسه دمو، می‌توانید ضمن آشنایی با راهکار مدیریت اطلاعات و دانش پروژه، راهنمایی‌های مناسبی برای استفاده از آن در سازمان خود دریافت کنید.