شروع کارگاه تخصصی تربیت ارزیابان مدیریت دانش در حاشیه نشست

با ورود مشاور ارشد شرکت DNV-CIBIT به کشورمان در شب گذشته، اولین کارگاه تخصصی تربیت ارزیاب مدیریت دانش در ایران به عنوان یکی از رخدادهای جنبی نشست ملی مدیریت دانش امروز، ۶ آبان ۱۳۸۸ برگزار می گردد. این کارگاه با حضور ۳ تسهیلگر داخلی (آقایان خشایار جهانیان، شهریار شریفی و امیرعلی افشاریان) و مشارکت مدیران و ارزیابان باتجربه در سطح ملی و با هدف ایجاد پتانسیل لازم برای نگرش عمیق و سیستماتیک به مدیریت دانش از یک سو و ظرفیت سازی برای جایزه ملی مدیریت دانش از سوی دیگر برگزار می گردد. در صبح و عصر روز ابتدایی این کارگاه، علاوه بر معرفی پایه های مفهومی مدل و ارائه کلیاتی در مورد ارزیابی مدیریت دانش، به تبیین بخش های مهمی از فرآیندهای مدیریت دانش پرداخته شد. در خلال این کارگاه برای درک هرچه بهتر مفاهیم انواع فعالیت های گروهی و برنامه های کارگاهی نیز برگزار شد. مهندس خشایار جهانیان، تسهیلگر ارشد این کارگاه تخصصی در گفتگو با سایت نشست عنوان کرد: این کارگاه می تواند به عنوان نقطه عطفی در نگرش های بنیادی مدیریت دانش در کل کشور مطرح گردد؛ چرا که شرکت کنندگان همگی از گروه مدیران تاثیرگذار بوده و سطح آموزش ارائه شده در این کارگاه به حدی است که می تواند موجب ایجاد حرکت های مثبتی در سیاست های مدیریت دانش کشور گردد

مطالب مرتبط