رویدادهای آموزش مدیریت دانش

در این صفحه وبینارها و جلسه‌های آموزشی و کارگاه‌های حرفه‌ای که تا به حال توسط شرکت اینوتکس ایران در رابطه با آموزش مدیریت دانش برگزار شده را می‌بینید. شما می‌توانید با مطالعه اطلاعات هر رویداد با اهداف و محتوای آن آشنا شوید و در صورتی که تمایل داشتید برای برگزاری مجدد آن درخواست دهید.

آکادمی

آموزش حضوری

آکادمی

آموزش حضوری

کارگاه عملی تدوین استراتژی و نقشه راه دانش

آکادمی

آموزش حضوری

آکادمی

آموزش حضوری

کارگاه عملی نگهداشت دانش کلیدی کارکنان (RoCK)

آکادمی

آموزش حضوری

آکادمی

آموزش حضوری

مهندسی انگیزش در سیستم های مدیریت دانش

آکادمی

آموزش حضوری

کاربردهای فناوری های نوظهور در مدیریت دانش

آکادمی

آموزش حضوری

با ما تماس بگیرید

021-26413630

آکادمی

آموزش حضوری

با ما تماس بگیرید

021-26413630

آکادمی

وبینار / Live

نقش سیستم های پرسش و پاسخ در مدیریت دانشِ سازمانی

با ما تماس بگیرید

021-26413630

آکادمی

وبینار / Live

نقش شبکه اجتماعی در مدیریت دانشِ سازمانی

با ما تماس بگیرید

021-26413630

آکادمی

وبینار / Live

با ما تماس بگیرید

021-26413630