صنعت دفاعی به عنوان نماد دانایی، توانایی، پویایی و پیشتازی ملت ایران در عرصه علم و فناوری دفاعی است. این روز گرامیداشت یاد و خاطره بیش از هزار شهید و سه هزار جانباز سنگر صنعت دفاعی از جمله شهیدان چمران، فکوری، نامجو، لنگری، صفوی، اسلامی، جولایی، حاج امینی، اسلامی قوشجه، صنیعی پور، محبوبی و صدها شهید دیگر این راه نورانی است.
شرکت اینوتکس ایران این روز را به مشتریان خود در صنایع دفاعی و همه ی جهادگران و صنعتگران این حوزه تبریک می گوید.