دوره ها و کارگاه های آموزشی

فهرست مطالب

دقیقه زمان تقریبی مطالعه

دوره ها و کارگاه های آموزشی ما برای رفع نیازمندی های سازمان شما در حوزه های مختلف مدیریت دانش و سیستم های وابسته طراحی شده است. دوره های آموزشی که همگی در یک روز یا کمتر قابل برگزاری هستند، برای معرفی، آشنایی، یادگیری اصول و مفاهیم و تکمیل پایه های علمی در زمینه های مختلف مدیریت دانش قابل استفاده هستند؛ هر چند در کارگاه های عملی مشاوره ای ما به طور اجمالی مفاهیم و اصول نیز معرفی می شوند، پیشنهاد اکید ما این است که از دوره های آموزشی برای تکمیل تسلط متخصصان مدیریت دانش خود استفاده کنید:

دوره آموزشی متدلوژی جامع پیاده سازی مدیریت دانش (iKM)

آموزش مبانی، مراحل استقرار و شیوه استفاده از متدلوژی iKm و …

طول دوره: 8 ساعت

دوره آموزشی چارچوب EFQM برای مدیریت دانش

آموزش توانمندسازهای مدیریت دانش، الگوی بلوغ، ارزیابی و خودارزیابی مدیریت دانش بر اساس RADAR

طول دوره: 8 ساعت

دوره آموزشی مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور

متدلوژی استقرار، نحوه تطبیق با الگوهای رایج مانند PMBOK یا PRINCE، تکنیک های رایج در مدیریت دانش پروژه ها و …

طول دوره: 6 ساعت

دوره آموزشی روش ها و تکنیک های مدیریت دانش

معرفی بیش از 30 تکنیک مدیریت دانش، شرایط و روش های اجرا، ورودی ها، خروجی ها و کاربردها و ..

طول دوره: 8 ساعت

دوره آموزشی استخراج، تحلیل و مدل سازی دانش

امکان سنجی اکتساب دانش، جایگاه آن، روش های اصولی اکتساب و مراحل آن، خروجی ها و کاربردها

طول دوره: 6 ساعت

دوره آموزشی ارزیابی و بهبود فرهنگ سازمانی مدیریت دانش

روش های ارزیابی فرهنگ سازمانی، آنالیز فرهنگ سازمانی و برنامه ریزی و اجرای طرح های بهبود و …
طول دوره: 6 ساعت

دوره آموزشی ابزارها و فناوری ها و نرم افزارهای مدیریت دانش

معرفی ابزارها و نرم افزارهای قابل استفاده برای راهبردهای مختلف مدیریت دانش، قابلیت ها، کارکردها، نقاط قوت و ضعف و زیرساخت ها و …

طول دوره: 6 ساعت

دوره آموزشی نقشه دانش و بازنمایی بصری دانش

انواع نقشه های دانش، بازنمایی دانش، بصری سازی دانش، شیوه های استخراج گراف دانش و …
طول دوره: 6 ساعت

دوره آموزشی انجمن های دانش و ساختارهای انتقال دانش

ساختارهای غیر رسمی در مدیریت دانش، انجمن های دانش، شبکه های اجتماعی درون سازمانی، رایانش اجتماعی، چرخه حیات انجمن های دانش، نحوه شکل گیری و پشتیبانی و …
طول دوره: 6 ساعت

دوره آموزشی انجمن های دانش و ساختارهای انتقال دانش

مبانی مدیریت دانش فردی، تکنیک ها، مهارت ها و ابزارهای مدیریت دانش فردی، برنامه ریزی و اجرای مدیریت دانش فردی، جایگاه مدیریت دانش فردی در مدیریت دانش سازمانی و …
طول دوره: 6 ساعت

اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email