حضور 80 درصدی بخش اداری محیط زیست گلستان در سامانه نرم افزار رای ون

فهرست مطالب

دقیقه زمان تقریبی مطالعه

به گزارش سایت محیط زیست استان گلستان: مطابق آمار های دریافتی از نرم افزار رای ون و با توجه به امکان شبکه اجتماعی موجود در سامانه رای ون حدود 80 درصد کارشناسان و کادر اداری محیط زیست استان در سامانه مدیریت دانش رای-ون حضور یافته و درحال ورود اطلاعات و دانش های اولیه خود هستند.

به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان ، با برگزاری دوره های تکمیلی کار با سامانه که در محل ادارات شهرستانی برگزار شد اغلب مشکلات و نقاط ابهام سامانه رفع و علاقمندان به اشتراک دانش فردی، انگیزه های لازم برای مشارکت و استفاده از مزایای سامانه ایجاد شده است بطوری که در حال حاضر بیش از 420 سند دانشی و حدود 100 تجربه فردی در سامانه درج شده است