جدول تناوبی تکنیک های مدیریت دانش

اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
فهرست مطالب

هر سازمانی نیازمندِ شکل خاصی از مدیریت دانش است که بتواند عملکرد بهتری داشته باشد. تکنیک های مدیریت دانش هم تنوع زیادی دارند. به این ترتیب به هر سازمانی که نگاه بیندازید مجموعه تکنیک‌های مدیریت دانش آن ممکن است با سایر سازمان‌ها متفاوت باشد. جدول تناوبی تکنیک‌های مدیریت دانش (تهیه شده توسط شرکت Knowledge Architecture)، دسته‌بندی جالبی از این تکنیک‌ها را ارائه می‌دهد.

تصویر کامل جدول تناوبی مدیریت دانش

جدول تناوبی تکنیک های مدیریت دانش

دسته بندی تکنیک های مدیریت دانش

تکنیک های مدیریت دانش در این جدول در 6 دسته طبقه‌بندی شده‌اند:

  • سیستم‌های اطلاعاتی مانند اینترانت، پایگاه داده پروژه، پایگاه داده کارکنان، رسانه‌های اجتماعی و …
  • مدیریت اطلاعات مانند ایجاد تکسونومی‌ها، یکپارچه‌سازی سیستم‌ها، حاکمیت اطلاعات و …
  • تحقیق و توسعه مانند مدیریت ایده، نوآوری در خدمات، بازخورد مشتری و …
  • انتقال دانش مانند منتورشیپ، مصاحبه با خبره‌ها، دانشگاه‌های سازمانی، مدیریت درس آموخته‌ها و …
  • به اشتراک گذاری دانش مانند انجمن‌های خبرگی، کارگروه‌های داخل سازمانی، واسطه‌های دانشی و …
  • مدیریت برنامه مانند استراتژی دانش، تهیه نقشه دانش، بهبود فرایندها و …

برای آشنایی بیشتر با این تکنیک‌ها و یا استفاده از خدمات مشاوره مدیریت دانش اجرای آنها، با ما در ارتباط باشید.