تور یادگیری مدیریت دانش نوع جدیدی از آموزش های اینوتکس ایران است که برای ایجاد فضای مشترک یادگیری بین یادگیرنده و یاددهنده و آموزش نکات تخصصی مدیریت دانش طراحی شده اند؛ فضایی که در دوره های آموزشی مرسوم محقق نمی شود. تور یادگیری یکی از شیوه های آموزشی خاص ماست که به دنبال ایجاد روش های برگزیده (Best Practices) در صنعت ها و موضوعات مختلف و بهبود مستمر آن هاست. هر تور یادگیری متشکل از مجموعه ای نشست هاست که از آموزش های تخصصی، شروع شده، و به الگوسازی و نشست های یادگیری مشترک منجر می شود. برنامه های نوآورانه و افراد صاحب نظر به تدریج در این نشست ها مورد استفاده قرار می گیرند.

تور یادگیری مدیریت دانش - سلامت مدیریت دانش تور یادگیری مدیریت دانش - سلامت مدیریت دانش

 

 

سازمان شما در هر مرحله ای از استقرار مدیریت دانش باشد، نیاز دارید با روش ها و ابزارهای تکرارپذیر، بتوانید سلامت رویکردهای مدیریت دانش خود را بسنجید. روش ها و شاخص های متنوعی وجود دارد که می توانید از نقایص و اشکالات مدیریت دانش سازمان خود آگاه شوید. تور یادگیری سلامت مدیریت دانش به شما کمک می کند:

برای آشنایی با جزئیات و درخواست برگزاری تور یادگیری سلامت مدیریت دانش با ما تماس بگیرید.


تور یادگیری مدیریت دانش - تحلیل و مدل سازی دانش تور یادگیری مدیریت دانش - تحلیل و مدل سازی دانش

 

 

تحلیل و مدل سازی دانش با استفاده از اصول و تکنیک های مهندسی دانش، قلب مدیریت دانش سیستماتیک است. تا زمانی که سازمان شما در مهندسی دانش خود توانمند نباشد، قطعا رویکردهای مدیریت دانش به پایداری و عملکرد مناسب نمی رسند. تور یادگیری تحلیل و مدل سازی دانش به شما کمک می کند:

برای آشنایی با جزئیات و درخواست برگزاری تور یادگیری تحلیل و مدلسازی دانش با ما تماس بگیرید.


تور یادگیری مدیریت دانش - مدیریت دانش بانکی تور یادگیری مدیریت دانش - مدیریت دانش بانکی

 

 

به کارگیری اصول و تکنیک های مدیریت دانش در صنعت بانکداری، نکات، ریزه کاری ها و قواعد خاصی دارد. تعریف و اجرای رویکردهای مدیریت دانش در بانک شما نیاز دارد درک مناسبی از انواع دانش در چارچوب بانکداری و در بانک شما داشته باشید و رویکردهای مورد نیاز را در هر یک از فرایندهای بانکداری تعریف نمایید. تور یادگیری مدیریت دانش بانکی به شما کمک می کند:

برای آشنایی با جزئیات و درخواست برگزاری تور یادگیری مدیریت دانش بانکی با ما تماس بگیرید.


تور یادگیری مدیریت دانش - مدیریت دانش در طراحی و مهندسی محصول تور یادگیری مدیریت دانش - مدیریت دانش در طراحی و مهندسی محصول

 

 

سیر مراحل ایده تا محصول یا به عبارتی طراحی محصول یا خدمات، جزء آن دسته از فرایندهاست که به شدت به مدیریت دانش نیاز دارد؛ از آن جا که در اکثر اوقات در طراحی یا مهندسی محصول با مقوله های دیگری مانند مدیریت پروژه، مهندسی سیستم و … نیز درگیر می شوید لازم است به جنبه های خاص مدیریت دانش در طراحی محصولات آگاهی دقیق داشته باشید. تور یادگیری مدیریت دانش در طراحی و مهندسی محصول به شما کمک می کند:

برای آشنایی با جزئیات و درخواست برگزاری تور یادگیری مدیریت دانش در طراحی و مهندسی محصول با ما تماس بگیرید.