تورهای یادگیری مدیریت دانش

فهرست مطالب

دقیقه زمان تقریبی مطالعه

تور یادگیری مدیریت دانش نوع جدیدی از آموزش های اینوتکس ایران است که برای ایجاد فضای مشترک یادگیری بین یادگیرنده و یاددهنده و آموزش نکات تخصصی مدیریت دانش طراحی شده اند؛ فضایی که در دوره های آموزشی مرسوم محقق نمی شود. تور یادگیری یکی از شیوه های آموزشی خاص ماست که به دنبال ایجاد روش های برگزیده (Best Practices) در صنعت ها و موضوعات مختلف و بهبود مستمر آن هاست. هر تور یادگیری متشکل از مجموعه ای نشست هاست که از آموزش های تخصصی، شروع شده، و به الگوسازی و نشست های یادگیری مشترک منجر می شود. برنامه های نوآورانه و افراد صاحب نظر به تدریج در این نشست ها مورد استفاده قرار می گیرند.

تور یادگیری مدیریت دانش - سلامت مدیریت دانش
تور یادگیری مدیریت دانش - سلامت مدیریت دانش

سازمان شما در هر مرحله ای از استقرار مدیریت دانش باشد، نیاز دارید با روش ها و ابزارهای تکرارپذیر، بتوانید سلامت رویکردهای مدیریت دانش خود را بسنجید. روش ها و شاخص های متنوعی وجود دارد که می توانید از نقایص و اشکالات مدیریت دانش سازمان خود آگاه شوید. تور یادگیری سلامت مدیریت دانش به شما کمک می کند:

 • معیارهای سلامت مدیریت دانش سازمانی مختص خود را شناسایی کنید.
 • سنجه ها و شاخص های مناسب برای سنجش سلامت مدیریت دانش خود را تعریف کنید.
 • ابزارها و روش های مناسب برای سنجش سلامت مدیریت دانش خود را انتخاب کنید.
 • سلامت مدیریت دانش خود را بسنجید و به طور دقیق از نقاط قوت و زمینه های بهبود در مدیریت دانش سازمان خود مطلع شوید؛ و
 • برنامه های نگهداری و بهبود سلامت مدیریت دانش خود را تنظیم کنید.

برای آشنایی با جزئیات و درخواست برگزاری تور یادگیری سلامت مدیریت دانش با ما تماس بگیرید.


تور یادگیری مدیریت دانش - تحلیل و مدل سازی دانش
تور یادگیری مدیریت دانش - تحلیل و مدل سازی دانش

تحلیل و مدل سازی دانش با استفاده از اصول و تکنیک های مهندسی دانش، قلب مدیریت دانش سیستماتیک است. تا زمانی که سازمان شما در مهندسی دانش خود توانمند نباشد، قطعا رویکردهای مدیریت دانش به پایداری و عملکرد مناسب نمی رسند. تور یادگیری تحلیل و مدل سازی دانش به شما کمک می کند:

 • با تکنیک ها و روش های مدل سازی دانش آشنا شوید و تمرین کنید.
 • معماری انواع دانش در سازمان خود را تحلیل و طراحی کنید.
 • با چارچوب های مهندسی دانش آشنا شوید.
 • یک چارچوب مناسب و متناسب مهندسی دانش برای سازمان خود ایجاد کنید که در بردارنده متامدل ها و هستان شناسی (Ontology) پایه سازمان شما باشد.
 • الزامات و تعاملات سایر سیستم ها را با نظام مهندسی شده مدیریت دانش خود معین کنید.
 • و بهتر از همه، یک تیم خبره مهندسی دانش در سازمان خود ایجاد کنید.

برای آشنایی با جزئیات و درخواست برگزاری تور یادگیری تحلیل و مدلسازی دانش با ما تماس بگیرید.


تور یادگیری مدیریت دانش - مدیریت دانش بانکی
تور یادگیری مدیریت دانش - مدیریت دانش بانکی

به کارگیری اصول و تکنیک های مدیریت دانش در صنعت بانکداری، نکات، ریزه کاری ها و قواعد خاصی دارد. تعریف و اجرای رویکردهای مدیریت دانش در بانک شما نیاز دارد درک مناسبی از انواع دانش در چارچوب بانکداری و در بانک شما داشته باشید و رویکردهای مورد نیاز را در هر یک از فرایندهای بانکداری تعریف نمایید. تور یادگیری مدیریت دانش بانکی به شما کمک می کند:

 • از دید مدیریت دانش به فرایندهای کلیدی بانکداری بنگرید.
 • کاربردهای مدیریت دانش در مرکز تماس، توسعه محصول، برون سپاری، جمع سپاری، پشتیبانی از درگاه های ارائه خدمت، میز خدمات، ITIL و مدیریت فناوری اطلاعات، پشتیبانی از فرایندهای کاری، راهکارهای اجتماعی، خلاقیت و نوآوری به خوبی بررسی و تمرین کنید.
 • روش تعیین اولویت ها و معماری مدیریت دانش بانکی را بیاموزید.
 • اولویت ها و معماری مدیریت دانش مختص بانک خود را تدوین کنید.

برای آشنایی با جزئیات و درخواست برگزاری تور یادگیری مدیریت دانش بانکی با ما تماس بگیرید.


تور یادگیری مدیریت دانش - مدیریت دانش در طراحی و مهندسی محصول
تور یادگیری مدیریت دانش - مدیریت دانش در طراحی و مهندسی محصول

سیر مراحل ایده تا محصول یا به عبارتی طراحی محصول یا خدمات، جزء آن دسته از فرایندهاست که به شدت به مدیریت دانش نیاز دارد؛ از آن جا که در اکثر اوقات در طراحی یا مهندسی محصول با مقوله های دیگری مانند مدیریت پروژه، مهندسی سیستم و … نیز درگیر می شوید لازم است به جنبه های خاص مدیریت دانش در طراحی محصولات آگاهی دقیق داشته باشید. تور یادگیری مدیریت دانش در طراحی و مهندسی محصول به شما کمک می کند:

 • درک عمیقی از انواع دانش در فرایند طراحی و توسعه محصول به دست آورید.
 • الزامات مدیریت دانش در فرایند طراحی و توسعه محصول را بشناسید.
 • رابطه بین مدیریت دانش، مدیریت پروژه و مهندسی سیستم را به خوبی درک کنید.
 • چارچوب مدیریت دانش در فرایند طراحی و توسعه محصول را برای سازمان خود معماری کنید.

برای آشنایی با جزئیات و درخواست برگزاری تور یادگیری مدیریت دانش در طراحی و مهندسی محصول با ما تماس بگیرید.

اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email