تدابیر مقام محترم وزارت دفاع: استفاده از رای ون و متدلوژی ما

فهرست مطالب

دقیقه زمان تقریبی مطالعه

در پی روند استقرار مناسب و توسعه متوازن مدیریت دانش در صنایع الکترواپتیک صاایران به خصوص نرم افزار مدیریت دانش رای ون، و با توجه به بازدیدها و ارزیابی ها مختلف از جمله جایزه ملی مدیریت دانش در جلسه ای در اسفندماه 1391 تدابیر مقام محترم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در حوزه مدیریت دانش به شرح ذیل اتخاذ گشته و به سازمان های مختلف دفاعی ابلاغ گردید: “نرم افزار مدیریت دانش صاپا توسط موسسه آموزشی تجقیقاتی صنایع دفاعی و سازمان ها تهیه و مورد استفاده قرار گیرد.”

با توجه به این تدبیر، سازمان ها و صنایع دفاعی می توانند از صاپا و نرم افزار رای ون به عنوان یک الگوی قابل اعتماد ملی در حوزه مدیریت دانش استفاده کنند.

DefenseMethod

مدیرعامل شرکت اینوتکس ضمن تشکر و قدردانی از نگاه ژرف اندیشانه ایشان افزود: البته به تحقق تدبیر فوق، به دلیل التزام همیشگی برخی افراد در سطح سازمان ها به انجام کارهای اشتباه و ترجیح منافع خود بر منافع سازمانها امیدواری آن چنانی نخواهد بود؛ همین که سازمان های آگاه بتوانند با نیم نگاهی به دستاوردهای ارزشمند صاپا انگیزه ای برای توسعه عاقلانه و علمی مدیریت دانش در سازمان خود بیابند برای ما یک پیروزی تجاری بزرگ است.

اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email