به گزارش سایت انجمن گیمیفیکیشن ایران هشتمین جلسه گروه مطالعه گیمیفیکیشن به میزبانی شرکت اینوتکس ایران برگزار شد.

در ابتدای این جلسه شرکت کنندگان  آخرین اخبار حوزه گیمیفیکیشن را مرور کردند. همچنین درباره قوانین جلسات و آینده انجمن نظراتی میان حضار طرح شد.

در بخش انتهایی و اصلی جلسه، امیرحسین ثقه الاسلامی خلاصه بخش دوم فصل پنج کتاب گیمیفیکیشن برای کسب و کارها را در خصوص مدال های افتخار ارائه کرد و شرکت کنندگان نیز هر کدام از نقطه نظر خویش درباره این موضوع بحث و گفتگو کردند.

IMG_5066