صفحه همکاران در بنکی دو به روز شد. در آرایش جدید صفحه همکاران در بنکی دو کاربران می توانند در دو قسمت شبکه همکاران من و گسترش شبکه همکاران من، شبکه همکاران خود را دیده، ویرایش کنند و با استفاده از ابزارهای مختلف اقدام به ارسال دعوت نامه به دوستان و همکاران خود کنند. امکاناتی مانند مشاهده لیست تماس های جیمیل و شبکه های اجتماعی و ارسال ایمیل دعوت نامه از این طریق نیز در سیستم طراحی و پیاده سازی شده که ظرف چند روز آینده  برای بهره برداری کاربران سایت در دسترس ایشان قرار خواهد گرفت.

دانش نامه ی بانکداری و پرداخت، بنکی دو، یکی از سرویس های دانشی شرکت اینوتکس ایران در حوزه بانکی است که بر بستر شبکه اجتماعی مبتنی بر نرم افزار مدیریت دانش رای ون در آدرس http://www.banki2.ir قابل دسترسی است.

 

coworkers copy