سازمانِت رو توانمند متحول متمایز کن!

+ ۱
مشتری آموزش
+ ۱
آموزش سازمانی
۱
سال سابقه آموزش
+ ۱
مربی حرفه ای

آموزشِ کارکنان و مدیران

مدیران و کارکنان سازمان های امروزی باید بینش و توانایی کافی برای انجامِ کار دانشی و موفقیت در یک سازمان دانش محور را داشته باشند. هفت گواهینامه متمرکز بر کارکنانِ دانشی، مدیران و رهبران، خبرگان و مصرف کنندگان دانش، سازمان شما را برای تحول دانشی آماده می کند.

آموزش کارکنان، مدیران و خبرگان سازمان های دانش محور
آموزش تیم تحول دانشی (مدیریت دانش)

آموزشِ تیم تحول دانشی

بسته آموزشِ تیم مدیریت دانش برای آماده­ سازی و تقویتِ تیم ­های درون سازمانی مدیریت دانش به کار می­ رود. اعضای تیم مدیریت دانش با آشنایی با متدها و روش­ های استقرار و راهبری مدیریت دانش و تمرین و تحلیل مثال­ های واقعی، برای اجرا و راهبری نظام مدیریت دانش از سطوح پایه تا پیشرفته آماده می شوند.

آموزش های حرفه ای

آموزش­ های حرفه ای مدیریت دانش، برای حرفه­ ای هاست. آموزش­ هایی که به شما و سازمانِ شما کمک می­ کند از مدیریت دانش، فراتر از ابزارها و روش­ های مرسومِ آن برای ارزش­ آفرینی استفاده کنید. آموزش­ های حرفه­ ای نتیجه سال­ ها مشاوره و ایجاد ارزش در سازمان­ های مختلف و منطبق با جدیدترین روندهای روزِ دنیا هستند.

آموزش های حرفه ای مدیریت دانش
سند معرفی خدمات آموزشی مدیریت دانش

راهنمای کامل خدمات آموزشی