آموزش الکترونیکی مدیریت دانش

فهرست مطالب

دقیقه زمان تقریبی مطالعه

آموزش الکترونیکی 1، 2، 3 مدیریت دانشهمراهی و مشارکت با انگیزه کارکنان، یکی از مهم ترین عوامل موفقیت یا شکست فرایندها و برنامه های مدیریت دانش است. مشارکت آگاهانه کارکنان، حتی می تواند نقص در زیرساخت های دیگر را جبران کرده و به سازمان فرصت ترمیم آن ها را بدهد. ما معتقدیم دو بال مهم مشارکت کارکنان، آگاهی و انگیزه است. همان طور که یک راننده لازم نیست از فناوری های پیچیده درون موتور اتومبیل برای راندن آن آگاه باشد؛ کارکنان سازمان به عنوان یکی از ذینفعان اصلی مدیریت دانش، نباید با پیچیدگی های آن روبرو شوند. کارکنان باید به خوبی با مفاهیم ساده با مدیریت دانش آشنا شوند و با نمادها و مثال های بومی بتوانند الزام مدیریت دانش را درک کنند. کارکنان باید بتوانند نقش خود را در ایجاد تحول مدیریت دانش در سازمان بشناسند و باید صادقانه از سختی ها، مشکلات و ریزه کاری های این مسیر تحول با آن ها سخن گفت. کارکنان سازمان شما نیاز به فضایی آسوده، مفاهیمی آشنا و بومی و راهنمایی دلسوزانه برای تغییر نگرش دارند.

چگونه اکثریت خاموش سازمان را با مدیریت دانش همراه کنیم
چگونه اکثریت خاموش سازمان را با مدیریت دانش همراه کنیم؟

از طرفی سازمان شما و مدیر دانش آن باید طرحی را برای کاشت صحیح ایده مدیریت دانش در ذهن کارکنان و جلب مشارکت اکثریت آن ها در کوتاه ترین زمان ممکن داشته باشند؛ هر چه این زمان طولانی تر شود، جلب اکثریت خاموش سازمان شما سخت تر و شاید غیرممکن می شود، زیرا عوامل محدودکننده مدیریت دانش و مخالفان نیز بیکار نمی نشینند و برای خود یارگیری می کنند.

پیشنهاد ما: آموزش الکترونیکی مدیریت دانش برای دانشکاران

ما یک راه حل مقیاس پذیر، کم هزینه و اثربخش به شما پیشنهاد می دهیم: دوره آموزش الکترونیکی مدیریت دانش با نام 1، 2، 3، مدیریت دانش؛

دریافت اطلاعات دوره آموزش الکترونیکی مدیریت دانش

  • این دوره آموزشی مقیاس پذیر است، یعنی این که لازم نیست مدیر دانش سازمان شما، بخش زیادی از زمان خود را به برگزاری سمینار و آموزش مفاهیم اولیه به کارکنان اختصاص دهد؛ کاری که می تواند به شدت وقت گیر باشد.

  • کم هزینه از آن جهت که نسبت به شیوه های آموزش و ترویج دیگر هزینه نسبی بسیار پایین تری دارد.

  • و اثربخش به این دلیل که محتوایی متفاوت دارد و با روندی متفاوت از آن چه در دوره های عمومی مدیریت دانش آموزش داده می شود، کارکنان را با دنیای مدیریت دانش آشنا می کند؛

  • از سوی دیگر 1، 2، 3، مدیریت دانش، محتوایی ساده، سرگرم کننده و روان دارد. مثال ها، نکات و مسائل ساده با زبانی سرگرم کننده که با فرهنگ و ارزش های افراد در کشور ما هم خوانی دارد موجب می شود با این محتوای آموزشی راحت تر ارتباط برقرار کنند. دانشکاران در یادگیری مفاهیم جدید و درک ضرورت آن ها نیاز به الگوهای ذهنی بومی و آشنا دارند تا بتوانند به خوبی آن را لمس کنند؛ در این دوره تلاش شده از دغدغه های روزمره کشور خودمان نشانه هایی برای آموزش و انگیزش دانشکاران ارائه گردد.

  • نباید همان آموزش و مثال هایی را که به مدیر دانش و تیم های حرفه ای استقرار مدیریت دانش می دهیم با سهل انگاری، به عنوان برنامه تحول فرهنگی تحویل کارکنان بدهیم. کارکنان اساسا لازم ندارند تکنیک ها و استراتژی های مدیریت دانش را بدانند. در این دوره، با دقت و ظرافت خاصی به آنچه برای کارکنان و دانشکاران مهم است پرداخته شده تا به صورت ناخودآگاه با برنامه های مدیریت دانش سازمان همراهی کنند.

خرید آموزش الکترونیکی مدیریت دانش از فروشگاه دانش مارکت

اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email