انجمن های خبرگی ساختارهایی ارگانیک هستند نه جلسه

انجمن های خبرگی ساختارهایی بسیار زنده و پویا هستند که در سازمان چه مدیریت دانش منسجم وجود داشته باشد چه برای آن هیچ کاری نشده باشد، با یک چرخه عمر مشخص به وجود می آیند و از بین می روند. انجمن های خبرگی (یا همان CoP ها) یک خرده ساختار منعطف سازمانی هستند که از روش ها و ابزارهای مختلف برای حل مساله،

ادامه

ده قانون انجمن های خبرگی

انجمن های خبرگی گروه هایی از افراد هستند که در یک موضوع مشخص، تخصص، علاقمندی ها، دغدغه ها و مسئله های خود را به اشتراک می گذارند. اعضای انجمن های خبرگی، میزان درک خود از موضوع محوری انجمن را به صورت مستمر، با پرسیدن و پاسخ دادن سوال ها، به اشتراک گذاری اطلاعات، استفاده مجدد از ایده های خوب، حل مساله های یکدیگر و ایجاد روش های جدیدتر و بهتر برای انجام فعالیت ها بالا می برند.

ادامه