تغییر لوگوی شرکت اینوتکس

لوگو ی شرکت اینوتکس ایران، ارائه دهنده راهکارهای پیشرفته و نوآورانه مدیریت دانش، همزمان با دهمین سال فعالیت تغییر کرد. در لوگوی جدید شرکت اینوتکس ایران نام شرکت به رنگ نارنجی و نوک مدادی درج شده و علامتی به رنگ نارنجی با سه گره به مفهوم شاخه ای از درخت دانش بر روی نام ایران قرار گرفته است. گره های شاخه ی دانش که بر روی نام شرکت قرارگرفته نمادی  از ارتباط بخش های مختلف مفاهیم دانشی با یکدیگر است، همچنین این لوگو با بزرگ شدن گره های شاخه، پیشرفت و حرکت مجموعه را در ده سال فعالیت این شرکت

ادامه