سامانه مدیریت دانش رای ون

بستری برای بهره وری سازمانی با استفاده بهینه از اطلاعات و دانشِ سازمانی تخمین هزینه خرید درخواست جلسه دمو تعداد مشتریان بزرگ سازمانی ۵۰ + تعداد کاربران ۱۲۰٫۰۰۰ + رضایت مشتریان ۹۰% + امکانات سامانه مدیریت دانش رای ون پایگاه دانش پایگاه دانش بستر بقیه زیرسامانه های رای ون است. این زیرسامانه با امکاناتی مانند نقشه دانش پیشرفته، امکان طراحی پایگاه دانش را به شما داده و در کنار سایر امکانات کاربری، امنیت، جستجو و گزارشات، بستری برای استفاده از دیگر زیرسامانه ها را فراهم می کند. پایگاه دانش رای ون سازمان شما را قادر می سازد در کوتاه ترین

ادامه

یادگیری ماشینی و پشتیبانی از تصمیم

بخشی از دانش حیاتی سازمان شما، در داده ها و اطلاعاتی نهفته است که از اجرای فرایندهای کاری تولید می شود. تصمیمات، نتایج و پیامدها، همه به شکل زنجیروار به هم مرتبط هستند و الگوهایی درون آن ها نهفته است که که با چشم غیرمسلح دیده نمی شود؛ با کمک تکنیک های یادگیری ماشینی و پشتیبانی از تصمیم اینوتکس این الگوها را کشف کنید. ابتدا به سه نمونه متفاوت زیر از بخش ساخت و تولید، خدمات مالی و پروژه های طراحی و مهندسی توجه کنید:   در یک شرکت صنعتی کار می کنید و برای دستگاه های شما خرابی های

ادامه

نرم افزار سازمان اجتماعی O2

یکی از رویکردهای جدید ما در بین سازمان های پیشرو، به کارگیری قدرت نهفته در ساختارهای اجتماعی سازمان است؛ در اصل، به کارگیری قابلیت های شبکه های اجتماعی برای دستیابی بهتر، سریعتر و کم هزینه تر به اهداف سازمانی و به اشتراک گذاری دانش، برداشت ها و تجربیات افراد در لحظه. این رویکرد با استفاده از نسل جدیدی از نرم افزارهای سازمانی به نام “سازمان اجتماعی” محقق می شود. O2 اولین “نرم افزار سازمان اجتماعی” در ایران است. کاربردهای نرم افزار سازمان اجتماعی O2: افزایش تعامل و گفتگو بین واحدها و فرایندهای کاری برای حل سریعتر مسائل بهبود اطلاع رسانی

ادامه

دانشنامه اجتماعی بنکی دو

شبکه اجتماعی بانکداری و پرداخت با نام بنکی دو، برنامه هایی گام به گام برای تبدیل شدن به یک قطب نوآوری در صنعت بانکداری و پرداخت را در دست اجرا دارد. بنکی دو توانسته است هسته بزرگی از متخصصین فناوری مالی را گرد هم آورد و زمینه شبکه سازی و تعامل بین آن ها را فراهم کند. از سوی دیگر بانک ها، موسسات مالی، تامین کنندگان و نهادهای فعال در این حوزه، ضلع دیگری هستند که برای تحقق شعار “مغز بزرگتر، گوش شنواتر و بازوان قدرتمندتر” اقبال مناسبی به بنکی دو نشان داده اند. نقش کلیدی بنکی دو ایجاد اتصالی

ادامه