مشتریان ما

ما همواره کوشیده ایم، خدماتی حرفه ای، صادقانه و در سطح استانداردهای بین المللی به مشتریان خود ارائه کنیم. موارد زیر مشتریان راهکارهای سازمانی ما هستند که از خدمات یا محصولات سازمانی ما استفاده کرده اند و در توسعه راهکارهای مدیریت دانش در سطح کشور با ما همراهی داشته اند.                               به دلیل ملاحظات امنیتی و حفاظتی، اسامی مشتریان دفاعی / نظامی بر روی اینترنت قابل ارائه نیست؛ لذا در صورتی که شما از یک سازمان دفاعی یا نظامی هستید و نیاز به اطلاعات بیشتر دارید،

ادامه