شبکه اجتماعی سازمانی

شبکه اجتماعی سازمانی، ساختاری است که هم اکنون نیز در سازمان شما وجود دارد و مدیریت صحیح آن می تواند ظرفیت یادگیری و نوآوری سازمان شما را افزایش دهد. اکثر سازمان های ما به صورت ساختاری سلسله مراتبی طراحی شده اند. در چنین ساختاری، روابط به صورت عمودی طراحی شده اند و بر اساس آن امکان تعامل رسمی و غیر رسمی بین افراد در نظر گرفته می شود. حتی اگر دقت کنید در سیستم های نرم افزاری سنتی مانند اتوماسیون اداری، کارکنان سازمان شما می توانند تنها با افرادی تعریف شده در سلسله مراتب سازمانی تعامل داشته باشند. اما حقیقت

ادامه

مدیریت دانش و ISO 9001

قرار گرفتن مدیریت دانش به صورت واضح و مستقل در الزامات استاندارد ISO 9000 نسخه ۲۰۱۵ بعد از سال ها نشان از این دارد که مدیریت دانش دیگر یک گزینه نیست بلکه اگر سازمان شما خود را متعهد به کیفیت می داند باید بتواند عملکرد قابل قبولی در حوزه مدیریت دانش داشته باشد. پیش از ارائه این نسخه از استاندارد ایزو، طی یک نظرسنجی، از بیش از ۱۵۰۰۰ نفر از متخصصان در سراسر دنیا خواسته شد نظر خود را در مورد این که استاندارد ایزو ۹۰۰۱ در چه زمینه هایی کمبود دارد اعلام کنند. اشاره اکثریت به مدیریت دانش موجب

ادامه

متدلوژی ما چیست؟

می دانید چرا در مدیریت دانشِ سازمان خود شکست می خورید؟ واقع بین باشید! چون می خواهید مدیریت دانش پیاده سازی کنید! دقیقا همین طور است، وقتی پیاده سازی مدیریت دانش هدف شما باشد به جایی نمی رسید. زمانی که در مسیر مدیریت دانش گام می گذارید سوال های زیادی وجود دارد که متدلوژی مدیریت دانش شما باید جواب های مناسبی به آن ها بدهد: از کدام قسمت سازمان باید شروع کرد؟ کدام بخش از مهارت ها و دانسته های سازمان مهم تر است؟ چه روش هایی برای پیدا کردن، به جریان انداختن و به کاربستن دانش سازمان مناسب تر

ادامه

مدیریت درس آموخته ها

یادگیری مستمر از شکست ها و پیروزی ها درس آموخته ها، دارایی مهم سازمان مدیریت درس آموخته ها در یک سازمان موفق، جزئی جدانشدنی از فرایندهای کاری است. افراد در سازمان شما، هر لحظه مشغول انجام فعالیت های متنوعی هستند؛ فعالیت هایی که در قالب فرایندها، پروژه ها و وظایف روزمره تعریف شده اند. دست و پنجه نرم کردن با مشکلات متنوعی که در اجرای موفق این فعالیت ها وجود دارد، موجب می شود افراد چیزهای جدیدی یاد بگیرند. اگر این چیزهای جدید را در ابتدای فعالیت می دانستند سریعتر، کم هزینه تر و راحت تر آن را به انجام

ادامه

برنامه ریزی راهبردی دانش سازمان

شکاف های دانشی، استراتژی دانش و نقشه راه دانش نقشه راه دانش و استراتژی دانش به برنامه دقیقی که جهت پرکردن شکاف های دانشی سازمان و با استفاده از استراتژی‏ های دانشی مناسب تدوین می شود نقشه‏ راه دانش گفته می شود. قطعا سازمان هایی را دیده اید که شروع به استقرار مدیریت دانش می کنند اما پس از مدتی دلسرد می شوند. در این سازمان ها، مدیریت دانش یا نیمه کاره رها می شود یا به صورت یک فرایند نهادینه در نمی آید؛ هرگز هم کسی طعم نتایج مطلوب ناشی از این همه تلاش را نمی چشد. می دانید

ادامه

توسعه فرهنگ دانش محور

بهبود فرهنگ سازمانی و سازگاری آن جهت پذیرش مدیریت دانش از مهمترین و در عین حال چالش برانگیزترین كار در مدیریت دانش است. موقعیت مدیریت دانش در سازمان شما در درجه اول به انگیزه، تمایل و توانایی افراد برای تسهیم و به‌اشتراك‌گذاری دانش خود و استفاده از دانش دیگران وابسته است. در استقرار نظام مدیریت دانش، ایجاد و ارتقای فرهنگ دانش محور جایگاه ویژه‌ای دارد. لذا شناسایی چالش‏ها و راهکارهای ترغیب اعضای سازمان به تسهیم دانش و طراحی فرایندی که گردش دانش در سازمان را تسهیل نماید نیازمند ارتقای فرهنگ دانش محور در سازمان است. توسعه فرهنگ دانشی سازمان فرآیندی

ادامه

اکتساب دانش از افراد

در قالب خبره، پروژه، فرایند و محصول اکتساب دانش از افراد اتفاقات و شرایط مختلفی به شما تلنگر می زند که بخشی از دانش مورد نیاز برای اجرای کارها در سازمانتان در ذهن عده ای قفل شده است. این موضوع شما را بر آن می دارد تا به شکل مناسبی دانسته ها و نکات پنهان در زوایای ذهن افراد را استخراج کرده و با زبانی مشترک و سازمان دهی عالی در اختیار استفاده کنندگان قرار دهید. دانشی که از ذهن خبره استخراج می شود باید بر اساس قواعد و الگوهای استانداردی تدوین شود تا هم برای استفاده کننده نهایی به

ادامه

یادگیری ماشینی و پشتیبانی از تصمیم

بخشی از دانش حیاتی سازمان شما، در داده ها و اطلاعاتی نهفته است که از اجرای فرایندهای کاری تولید می شود. تصمیمات، نتایج و پیامدها، همه به شکل زنجیروار به هم مرتبط هستند و الگوهایی درون آن ها نهفته است که که با چشم غیرمسلح دیده نمی شود؛ با کمک تکنیک های یادگیری ماشینی و پشتیبانی از تصمیم اینوتکس این الگوها را کشف کنید. ابتدا به سه نمونه متفاوت زیر از بخش ساخت و تولید، خدمات مالی و پروژه های طراحی و مهندسی توجه کنید:   در یک شرکت صنعتی کار می کنید و برای دستگاه های شما خرابی های

ادامه