شبکه مشاوران مدیریت دانش

شبکه مشاوران مدیریت دانش اینوتکس با هدف تربیت عملی مشاور و متخصص حرفه‌ای مدیریت دانش ایجاد شده و به دنبال شناسایی، ارزیابی، توان افزایی و بکارگیری افراد مستعد در پروژه‌ها و سایر برنامه های شرکت اینوتکس ایران است. شما می توانید با پیوستن به شبکه مشاوران مدیریت دانش، زمینه کسب تخصصی جدید را برای خود فراهم سازید و از فرصت های جدید و بدیع کاری بهره مند شوید. شرایط شبکه مشاوران مدیریت دانش تبدیل شدن به یک مشاور حرفه ای در حوزه خدمات مدیریت دانش، نیاز به مجموعه ای از ویژگی های فنی و شخصیتی دارد. از طریق یک مصاحبه

ادامه

شبکه همکاران تجاری

شبکه همکاران تجاری اینوتکس ایران شامل افراد حقیقی و حقوقی می شود که در حوزه های توسعه فنی یا بازار با ما همکاری رسمی دارند. شما در صورتی که زمینه های مشترک یا بازار مشترک با اینوتکس ایران دارید، می توانید با ما تماس بگیرید و آغازگر یک همکاری دوسویه باشید. شبکه همکاران تجاری ما   دفتر پژوهش‌ها و نوآوری‌های تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک همکاری در اجرای طرح های پژوهشی و نوآوری   جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان همکاری در اجرای طرح های پژوهشی در کل کشور

ادامه