بازی گروهی مدیریت دانش – پوهنتون

ما برای آموزش مفاهیم و اصول استقرار مدیریت دانش در سازمان ها یک بازی گروهی مدیریت دانش ابداع کرده ایم با نام پوهنتون. این بازی گروهی مدیریت دانش به صورت یک رقابت بین ۴ تیم طراحی شده است که هر تیم در طول بازی وظیفه مدیریت یک سازمان را بر عهده دارد. سناریوهای طراحی شده در این بازی به شکلی است که بازی کنندگان برای موفقیت سازمان خود و باقی ماندن در رقابت باید به شیوه مقتضی از تکنیک ها و ابزارهای مدیریت دانش در زمان مناسب استفاده کنند. بازی های جدی، تحولی در یادگیری و تغییر نگرش یادگیری حاصل

ادامه

تورهای یادگیری مدیریت دانش

تور یادگیری مدیریت دانش نوع جدیدی از آموزش های اینوتکس ایران است که برای ایجاد فضای مشترک یادگیری بین یادگیرنده و یاددهنده و آموزش نکات تخصصی مدیریت دانش طراحی شده اند؛ فضایی که در دوره های آموزشی مرسوم محقق نمی شود. تور یادگیری یکی از شیوه های آموزشی خاص ماست که به دنبال ایجاد روش های برگزیده (Best Practices) در صنعت ها و موضوعات مختلف و بهبود مستمر آن هاست. هر تور یادگیری متشکل از مجموعه ای نشست هاست که از آموزش های تخصصی، شروع شده، و به الگوسازی و نشست های یادگیری مشترک منجر می شود. برنامه های نوآورانه

ادامه

آموزش الکترونیکی مدیریت دانش

همراهی و مشارکت با انگیزه کارکنان، یکی از مهم ترین عوامل موفقیت یا شکست فرایندها و برنامه های مدیریت دانش است. مشارکت آگاهانه کارکنان، حتی می تواند نقص در زیرساخت های دیگر را جبران کرده و به سازمان فرصت ترمیم آن ها را بدهد. ما معتقدیم دو بال مهم مشارکت کارکنان، آگاهی و انگیزه است. همان طور که یک راننده لازم نیست از فناوری های پیچیده درون موتور اتومبیل برای راندن آن آگاه باشد؛ کارکنان سازمان به عنوان یکی از ذینفعان اصلی مدیریت دانش، نباید با پیچیدگی های آن روبرو شوند. کارکنان باید به خوبی با مفاهیم ساده با مدیریت

ادامه

دوره ها و کارگاه های آموزشی

دوره ها و کارگاه های آموزشی ما برای رفع نیازمندی های سازمان شما در حوزه های مختلف مدیریت دانش و سیستم های وابسته طراحی شده است. دوره های آموزشی که همگی در یک روز یا کمتر قابل برگزاری هستند، برای معرفی، آشنایی، یادگیری اصول و مفاهیم و تکمیل پایه های علمی در زمینه های مختلف مدیریت دانش قابل استفاده هستند؛ هر چند در کارگاه های عملی مشاوره ای ما به طور اجمالی مفاهیم و اصول نیز معرفی می شوند، پیشنهاد اکید ما این است که از دوره های آموزشی برای تکمیل تسلط متخصصان مدیریت دانش خود استفاده کنید: آموزش مبانی،

ادامه