۶ نکته کلیدی مدیریت دانش برای ارتقاء گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ به ویرایش ۲۰۱۵ – قسمت اول

همان طور که می دانید در سپتامبر ۲۰۱۵، ویرایش جدیدی از استاندارد ایزو ۹۰۰۱ منتشر شد. این استاندارد برای اولین بار به شفافیت به مقوله دانشِ سازمانی و مدیریت دانشِ سازمانی پرداخته است. آگاهی دقیق از نکاتی که از دیدِ مدیریت دانش در ارتقاء گواهینامه سازمان شما به ویرایش ۲۰۱۵ موثر است می تواند کار شما را در این مسیر ساده تر کند. در این نوشته، ۳ نکته کلیدی مدیریت دانش برای ارتقاء گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ به ویرایش ۲۰۱۵ را با هم بررسی می کنیم. قسمت دوم را در این نوشته می توانید مطالعه کنید.

نکته اول . فرایندهای دانشیِ مهم یا فرایندهای مهمِ دانشی؟

شما باید فرایندهای مهمِ دانشیِ خود را مشخص کنید. دقت کنید فرایندهای دانشی مهم با فرایندهای مهم دانشی می تواند متفاوت باشد. اگر به دنبال فرایندهای مهم دانشی باشید اول باید موثرترین فرایندها بر کیفیت محصولات و خدمات را شناسایی کنید، سپس در میان آن ها به دنبال فرایندهای دانشی بگردید؛ اما فرایندهای دانشی مهم، لزوما به نتیجه درستی منجر نمی شود. با این نگاه، ابتدا فرایندهایی را شناسایی می کنید که مبتنی بر دانش هستند، سپس مهم ترین آن ها را انتخاب می کنید. به این ترتیب ممکن است برخی فرایندهایی را که برای انطباق کیفی محصولات و خدمات خود باید به آن ها توجه کنید از قلم بیندازید. سازمان شما، هم به منظور پیاده سازیِ صحیح مدیریت دانش و هم برای انطباق با الزامات مدیریت دانش در ISO 9001/2015 باید دانش های کلیدی و مهم سازمان خود را تعیین کنید.

فرایندهای کسب و کار، دانش و فرایندهای دانشی
فرایندهای کسب و کار، دانش و فرایندهای دانشی

نکته دوم . وضعیت دانشِ سازمانِ خود را در فرایندهای مهمِ دانشی اندازه گیری کنید.

برای اندازه گیری وضعیت دانشِ سازمانی، روش های مختلفی وجود دارد. اما مهم این است که بتوانید با یک اندازه گیری خوب، فاصله دانش سازمانی خود از وضعیت مطلوب را به تفکیک فرایندها، تعیین کنید. این فاصله ها همان شکاف های دانشی سازمان هستند که منجر به عدم انطباق، کاهش کیفیت و نارضایتی مشتریان و سایر ذینفعان می شود. شما زمانی که بتوانید به طور مستمر شکاف های دانشی را شناسایی کنید، نیمی از راه بهبودِ دانشِ سازمانی را پیموده اید.

metrics

نکته سوم . یادگیری از اشتباهات و موفقیت ها

در متن الزامِ دانشِ سازمانی در استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ در یادداشت اول آمده است:

“دانش سازمانی، دانشی است که مختص سازمان است؛ این دانش بر اساس تجربه کردن به دست می آید.”

این دانش، همان درس آموخته های ریز و درشتی است که از اشتباهات و موفقیت ها به دست می آید. محصول یا خدمت نامنطبق، ضایعات، نارضایتی مشتری یا سایر ذینفعان، عدم دستیابی به شاخص های مختلف، همگی از فرصت هایی هستند که سازمان شما می تواند از آن ها یاد بگیرد. همه آن چه که ویرایش جدید ایزو ۹۰۰۱ از شما می خواهد این است که فرصت های یادگیری سازمانی را از دست ندهید و نتایج آن را به دانش سازمانی تبدیل کنید نه دانش فردی.

قسمت دوم را در این نوشته می توانید مطالعه کنید.

ارزیابی عدم انطباق های مدیریت دانش در ایزو 9001 ویرایش 2015

Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email