دانشگاه علوم پزشکی یزد و آموزش مدیریت دانش

دانشگاه علوم پزشکی یزد چهارشنبه مورخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۴، میزبان خشایار جهانیان، آموزش دهنده ارشد مدیریت دانش اینوتکس ایران بود. آموزش مدیریت دانش در علوم پزشکی یزد به عنوان یکی از گام های ابتدایی در جهت طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش در این دانشگاه با حضور نمایندگانی از معاونت های آموزشی، بهداشتی، تحقیقات و فناوری، درمان، غذا و دارو و فناوری اطلاعات برگزار شد. این دانشگاه دارای هفت ۷ معاونت، ۱۰ دانشکده، بیش از ۱۸ مرکز تحقیقاتی، ۱۲ بیمارستان و ۱۰ شبکه بهداشتی است.

صنعت بهداشت یا به طور عام بخش سلامت، از بخش هایی است که نیاز مبرمی به استفاده اصولی از مدیریت دانش دارد. این کارگاه آموزشی با رویکردی مساله محور با بررسی انواع مشکلات و راهکارهای ساده تا پیچیده در حوزه مدیریت دانش و ارائه انواع مثال ها و نمونه های داخلی از تجربیات شرکت اینوتکس ایران آغاز شد. در ادامه پس از انجام انواع فعالیت های کارگاهی که با مشارکت و همراهی قابل توجه شرکت کنندگان کوشای این کارگاه همراه بود، به ارائه مثال ها و نمونه هایی از به کارگیری مدیریت دانش در صنعت بهداشت و درمان در دنیا پرداخته شد. خشایار جهانیان مدرس این کارگاه آموزشی، آمادگی مدیران شرکت کننده در کارگاه آموزشی مدیریت دانش در علوم پزشکی یزد را مناسب قلمداد کرد و افزود: دیدگاه مناسب و نسبتا حرفه ای مدیران حاضر در کارگاه می تواند نویدبخش نگاهی صبورانه و سیستماتیک به طراحی و استقرار مدیریت دانش در این دانشگاه و سرآغازی بر به کارگیری مدیریت دانش به صورت اثربخش در بخش سلامت کشور باشد.

آموزش در مدیریت دانش در علوم پزشکی یزد

دکتر متالهی مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری، ضمن ابراز رضایت از کیفیت ارائه شده در آموزش مدیریت دانش در علوم پزشکی یزد، خاطرنشان کرد: استقرار مدیریت دانش از تکالیف دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در راستای تحول نظام اداری بوده و شایسته است با توجه به ظرفیت های موجود در معاونت های مختلف، بهترین و مستعد ترین واحدهای سازمانی برای پی ریزی اولیه این طرح به کار گرفته شوند. آموزش مدیریت دانش در علوم پزشکی یزد گامی است ابتدایی برای تبیین مفهوم مدیریت دانش و شناسایی نقاط مستعد برای اجرای پایلوت که با تکیه بر همکاری معاونت های مختلف قطعا تبدیل به خروجی های مناسب خواهد شد.

برای آشنایی مقدماتی با مدیریت دانش در بخش سلامت می توانید مطلب مدیریت دانش در بخش سلامت را در آکادمی مدیریت دانش اینوتکس ایران مطالعه نمایید.

مطالب مرتبط