شبکه اجتماعی سازمانی

شبکه اجتماعی سازمانی، ساختاری است که هم اکنون نیز در سازمان شما وجود دارد و مدیریت صحیح آن می تواند ظرفیت یادگیری و نوآوری سازمان شما را افزایش دهد. اکثر سازمان های ما به صورت ساختاری سلسله مراتبی طراحی شده اند. در چنین ساختاری، روابط به صورت عمودی طراحی شده اند و بر اساس آن امکان تعامل رسمی و غیر رسمی بین افراد در نظر گرفته می شود. حتی اگر دقت کنید در سیستم های نرم افزاری سنتی مانند اتوماسیون اداری، کارکنان سازمان شما می توانند تنها با افرادی تعریف شده در سلسله مراتب سازمانی تعامل داشته باشند.

مشکل دانشی در این زمینه چیست؟اما حقیقت این است که بخش عمده ای از روابط بین افراد و گروه ها، نه از طریق این ساختارهای رسمی بلکه از طریق روابط غیررسمی و فرابخشی در سازمان صورت می گیرد که هیچ نقشه یا ردپایی از آن در الگوها و اسناد رسمی سازمان نمی توانید پیدا کنید. این شبکه غیررسمی به شکلی جالب، افراد سازمان شما را به هم متصل می کند و کانال های ارتباطی قدرتمندی بین آن ها ایجاد می کند.

تعاملات رسمی در برابر تعاملات شبکه ای در سازمان

 

نکته مهم این است که اگر به این شبکه اجتماعی سازمانی اهمیت ندهید، از قدرت بالای نهفته در آن بی نصیب خواهید شد. افراد در این شبکه غیر رسمی راحت تر گفتگو می کنند، به سادگی دانش خود را در اختیار بقیه قرار می دهند و دانش مورد نیاز خود را به دست می آورند. اگر بتوانید این شبکه را به خوبی تنظیم، مدیریت و تقویت کنید دستاوردهای بزرگی در انتظار شماست.

افزایش بهره وری و رضایت مشتری با شبکه اجتماعی سازمانی

 

این شبکه اجتماعی سازمانی، ابتدا در داخل سازمان به صورت ناخواسته شکل می گیرد؛ اما اگر تعامل دانشی با سایر ذینفعان مانند مشتریان، تامین کنندگان، جامعه و … هم برای کسب و کار و سازمان شما مهم است، می توانید این شبکه را با برنامه و آگاهانه به مرزهای خارج از سازمان نیز توسعه دهید.

راه حل ما بهبود تعاملات درون و برون سازمانی چیست؟راه حل ما برای بهینه سازی تعاملات درون و برون سازمانی از طریق شبکه اجتماعی سازمانی شامل مجموعه ای بدیع از روش ها و تکنیک هاست که به شما کمک می کند افراد و گروه ها را در راستای مسائل و اولویت های سازمانی به هم وصل کنید حتی اگر در واحدهای سازمانی یا نقاط جغرافیایی دور از هم قرار دارند. این اتصال، ظرفیت خلاقیت، نوآوری و استفاده از دانش یکدیگر در سازمان را بالا می برد و حل مسائل مهم سازمانی را سریع تر می کند. آن چه از برآیند خدمات مشاوره ما برای سازمان شما حاصل می شود این است که هوشمندی تک تک افراد در قالب به هم پیوستن آن ها امکان پاسخ گویی سریع تر به محیط را برای سازمان شما فراهم می کند. به وسیله خدمات مشاوره ما در این حوزه، شما مولفه ای به نام هوش اجتماعی را در سازمان خود تقویت خواهید کرد.

دورنمای به کارگیری شبکه اجتماعی سازمانی

راهکار شبکه اجتماعی سازمانی

راهکار شبکه اجتماعی سازمانی ما، به عنوان الگویی جامع می‌تواند در پشتیبانی و ایجاد تعاملات دانشی سازمان شما به کار رود. شبکه اجتماعی سازمانی با کمک انواع فناوری های ارتباطی سهم بسزایی در تعاملات دانشی بین کارکنان دارد و تمرکز آن بر اتصال افراد به یکدیگر است. این راهکار دارای ۴ بخش است:

راهکار ما برای ایجاد یک شبکه اجتماعی سازمانی اثربخش

شبکه‌سازی

یک روش سازمان‌یافته و ساده برای ایجاد ارتباط بین افرادی است که علایق و زمینه‌های کاری مشترکی دارند. این ارتباط با اهداف و منظور خاص شکل می‌گیرد و کارکنان می‌توانند در ارتباط مستمر با همفکران، همکاران و گروه های کاری مرتبط در سراسر سازمان باشند و از فعالیت ها، دستاوردها، تجربیات و تفکرات آن ها در سریع ترین زمان ممکن مطلع شوند.

تعاملات بین فردی

روشی برای اتصال افراد به وسیله خلق یک فضای مشارکتی برای دیالوگ و تبادل دوستانه دانش و اطلاعات در مورد موضوعات اولویت دار سازمان است.

حل مسائل فردی

روشی سازمان یافته که تمرکز آن بر شناسایی خبرگان سازمان و اتصال کارکنان به آنهاست. کارکنان می‌توانند در هنگام مواجهه با سؤالات و مسائلی که حل آن فراتر از قابلیت‌های فردی و گروه‌های کاری آنهاست، از این طریق به منابع خبرگی مناسب مراجعه نمایند.

حل مسائل سازمانی

فرایندی است که به اتخاذ رویکردهای مبتنی بر گردآوری افراد حول مسائل سازمانی و تبادل دانش و تجربیات در جهت ارتقای فعالیت ها و یا برطرف سازی مشکلات از طریق ایجاد محفل های تخصصی می پردازد.

مطالب مرتبط