شبکه همکاران تجاری

شبکه همکاران تجاری اینوتکس ایران شامل افراد حقیقی و حقوقی می شود که در حوزه های توسعه فنی یا بازار با ما همکاری رسمی دارند. شما در صورتی که زمینه های مشترک یا بازار مشترک با اینوتکس ایران دارید، می توانید با ما تماس بگیرید و آغازگر یک همکاری دوسویه باشید.

شبکه همکاران تجاری ما

 

جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهانجهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان

همکاری در اجرای طرح های پژوهشی در کل کشور

 

 

 

بابک سرخپوربابک سرخپور

نماینده فروش سامانه های یکپارچه دانش رای ون در آلمان و اروپای غربی

شماره تماس: ۰۰۴۹۱۷۶۲۰۷۱۸۴۰۹

 

 

تیم همکار فروش در مرکز

ساحره الفت پور، رضا جلالی و مسعود ابراهیم نیا

نماینده فروش خدمات مدیریت دانش

نماینده فروش سامانه های یکپارچه دانش رای ون

 

مسعود جوهریانمسعود جوهریان

نماینده فروش خدمات مدیریت دانش در استان اصفهان و استان های هم جوار

نماینده فروش سامانه های یکپارچه دانش رای ون در استان اصفهان و استان های هم جوار

مطالب مرتبط