شبکه همکاران تجاری

شبکه همکاران تجاری اینوتکس ایران شامل افراد حقیقی و حقوقی می شود که در حوزه های توسعه فنی یا بازار با ما همکاری رسمی دارند. شما در صورتی که زمینه های مشترک یا بازار مشترک با اینوتکس ایران دارید، می توانید با ما تماس بگیرید و آغازگر یک همکاری دوسویه باشید.

شبکه همکاران تجاری ما

 

جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهانجهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان

همکاری در اجرای طرح های پژوهشی در کل کشور

 

 

 

بابک سرخپوربابک سرخپور

نماینده فروش سامانه های یکپارچه دانش رای ون در آلمان و اروپای غربی

شماره تماس: ۰۰۴۹۱۷۶۲۰۷۱۸۴۰۹

 

 

مسعود جوهریانمسعود جوهریان

نماینده فروش خدمات مدیریت دانش در استان اصفهان و استان های هم جوار

نماینده فروش سامانه های یکپارچه دانش رای ون در استان اصفهان و استان های هم جوار

مطالب مرتبط