شبکه همکاران تجاری

شبکه همکاران تجاری اینوتکس ایران شامل افراد حقیقی و حقوقی می شود که در حوزه های توسعه فنی یا بازار با ما همکاری رسمی دارند. شما در صورتی که زمینه های مشترک یا بازار مشترک با اینوتکس ایران دارید، می توانید با ما تماس بگیرید و آغازگر یک همکاری دوسویه باشید.

شبکه همکاران تجاری ما

 

دفتر پژوهش‌ها و نوآوری‌های تجارت الکترونیک و دولت الکترونیکدفتر پژوهش‌ها و نوآوری‌های تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک

همکاری در اجرای طرح های پژوهشی و نوآوری

 

جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان

جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان

همکاری در اجرای طرح های پژوهشی در کل کشور

مطالب مرتبط