مدیریت درس آموخته ها

مشکل دانشی در این زمینه چیست؟

مدیریت درس آموخته ها در یک سازمان موفق، جزئی جدانشدنی از فرایندهای کاری است. افراد در سازمان شما، هر لحظه مشغول انجام فعالیت های متنوعی هستند؛ فعالیت هایی که در قالب فرایندها، پروژه ها و وظایف روزمره تعریف شده اند. دست و پنجه نرم کردن با مشکلات متنوعی که در اجرای موفق این فعالیت ها وجود دارد، موجب می شود افراد چیزهای جدیدی یاد بگیرند. اگر این چیزهای جدید را در ابتدای فعالیت می دانستند سریعتر، کم هزینه تر و راحت تر آن را به انجام می رساندند. به این موارد درس آموخته گفته می شود.

درس آموخته چیست؟درس آموخته ها از درگیر شدن با مساله های دنیای واقعی یا حل آن ها به دست می آیند. درس آموخته ها معمولا بار منفی دارند که در این حالت دربردارنده سیستم ها، روش ها و فرایندهایی هستند که باید در شرایط مشخص از آن­ها اجتناب نمود. در صورتی که بار مثبت داشته باشند، دربردارنده راه حل مسائلی هستند که اتفاق افتاده است.

به نمونه های زیر دقت کنید:

نمونه مشکل مرتبط با مدیریت درس آموخته در شرکت های EPCدر یک شرکت EPC، هزینه زیادی بابت اشتباهاتی که در تخمین بسته های کاری در بخش مهندسی رخ می دهد به شرکت تحمیل می شود، این اشتباهات، در طول پروژه خود را در تخمین هزینه ها، زمان و محدوده پروژه نشان می دهد و می تواند مشکلات سنگینی برای شرکت ایجاد کند، در حالی که بسیاری از نکاتی که در نحوه تخمین بسته های کاری بسته به شرایط پروژه لازم است در پروژه های پیشین خود را نشان داده است؛ ولی جایی ثبت نشده است.

نمونه مشکل مرتبط با مدیریت درس آموخته در شرکت های طراحی و توسعه محصولدر یک شرکت که کار طراحی و مهندسی محصول انجام می دهد، تبدیل کردن یک ایده به یک محصول نیازمند استفاده از تمامی مبانی طراحی و همین طور دانستن دقیق روابط بین پارامترهای سیستمی است. در هر دور طراحی و تست، بخشی از این مبانی طراحی و روابط در ذهن افراد شکل می گیرد؛ اگر این موارد به شیوه ای مناسب ثبت و سازمان دهی نشود، پروژه های طراحی این شرکت نه به موقع تمام می شود نه توان طراحی این شرکت افزایش می یابد.

نمونه مشکل مرتبط با مدیریت درس آموخته در فضای خدمات عمومیدر یک بحران شهری، نهادهای متولی برای مدیریت وارد عمل می شوند، پس از اتمام مشخص می شود اگر در ترتیب ورود نیروهای مختلف و اقداماتی که انجام شده تغییراتی اعمال می شد، میزان خسارات جانی و مالی می توانست بسیار کمتر باشد، حال چگونه تضمین کنیم این الگوی جدید در بحران مشابه بعدی به درستی استفاده می شود؟ چگونه این الگو را ذخیره و نگهداری کنیم؟

نمونه مشکل مرتبط با مدیریت درس آموخته در شرکت های خدمات مالیدر شعبه یک بانک، دستگاه خودپرداز دچار مشکلی می شود که برای راه اندازی آن نیاز به دانستن نکته خاصی هست؛ تا زمانی که تیم پشتیبانی شرکت سرویس دهنده برسد، امکان سرویس دهی به مشتریان وجود ندارد در حالی که مشکل توسط خود افراد شعبه قابل حل بوده است؛ آیا نکته ای که افراد این شعبه خاص یاد گرفته اند باید محصور به همان شعبه بماند یا بین تمام شعب به اشتراک گذاشته شود؟

مشکل سازمان ها در ارتباط با درس آموخته ها چیست؟

مشکل سازمان ها این است که نمی توانند این درس آموخته ها را

  • درست در زمانی که تولید می شوند، شناسایی کنند؛
  • در قالب مناسب قرار داده و در حافظه سازمانی ذخیره کنند؛
  • در زمان مورد نیاز در اختیار فرد مورد نیاز برای حل یک مساله یا جلوگیری از بروز آن قرار دهند؛ و
  • با استفاده از این درس آموخته ها عملکرد و بهره وری سازمان را بهبود ببخشند.

راه حل ما برای مدیریت درس آموخته ها

تنوع درس آموخته ها در بخش های مختلف سازمان، شما را ملزم می کند برای هر دسته از انواع درس آموخته ها، سناریویی متفاوت بیندیشید. راه حل ما برای مدیریت درس آموخته ها به شما کمک می کند انواع درس آموخته ها را در سازمان خود شناسایی و اولویت دهی کنید. هر یک از این انواع درس آموخته نیاز به چرخه ای مانند تصویر زیر دارد.

نمودار چرخه یادگیری سازمانی برای درس آموخته ها
چرخه یادگیری سازمانی برای درس آموخته ها

ما به شما کمک می کنیم با توجه به تحوه عملکرد افراد در هر حوزه کاری و هم چنین فرایندها و سیستم های کاری موجود، بهترین روش ها و تکنیک ها را برای به کار افتادن چرخه فوق طراحی کنید. طراحی شیوه های شناسایی درس آموخته ها، نحوه کسب و اعتبارسنجی آن ها، طراحی ساختار مناسب برای سازمان دهی آن ها و ایجاد امکانات کافی برای دسترسی و به کارگیری مجدد درس آموخته ها، موضوعاتی هستند که ما به ازای هر نوع درس آموخته سازمانی، به شما مشورت و راهنمایی ارائه می کنیم.

برای بررسی وضعیت سازمان خود در مدیریت درس آموخته ها و دریافت خدمات مشاوره ای ویژه سازمان خود در این زمینه با ما تماس بگیرید.

مطالب مرتبط