استخراج و مهندسی دانش

شرایط مختلفی ممکن است در سازمان شما پیش بیاید که نیاز به استخراج و مهندسی دانش از ذهن افراد داشته باشید مانند:

TheProblem

icon-dev-ttlپروژه ای را در گذشته انجام داده اید که پر از دستاوردها و یادگیری های ارزشمند برای افراد درگیر در آن پروژه بوده است و در پروژها یا فعالیت های حاضر به این آموخته ها احتیاج دارید ولی در ذهن افراد آن پروژه قرار دارد و آن ها نیز در پروژه ها یا مسئولیت های دیگری در سازمان شما پراکنده شده اند.

commercialization-04گروهی از افراد را مسئول انتقال یک تکنولوژی از شرکت دیگر به درون سازمان خود کرده اید؛ هر چند مستندات کاملی در اختیار دارید اما همواره احساس می کنید ریزه کاری ها و قوانین زیادی هست که در این مستندات نمی توان آن ها را یافت و در ذهن افرادی پنهان است که در انتقال تکنولوژی مشارکت داشته اند.

commercialization-02سازمان شما محصولاتی ارائه می دهد که قرار است مرتب بهبود یابد و نسخه های جدیدتری از آن را به مشتریان خود ارائه دهید؛ هرگاه می خواهید روی بهبود قابلیت ها یا تغییر در محصول کار کنید متوجه می شوید بخشی از مسائلی که در حال حل کردن آن ها هستید در دورهای قبلی بهبود محصول به آن ها برخورده اید ولی فراموش شده است.

Experience-Kowledge-Iconافراد شاخص یا کلیدی در سازمان خود دارید که مرجع حل مشکلات در زمینه های تخصصی خودشان هستند؛ مراجعه به این افراد زیاد است و می خواهید سر آن ها را برای کارهای مهم خلوت کنید یا این افراد در حال جدا شدن از سازمان شما هستند.

tritonIconبخش های مختلفی در سازمان شما در مورد یک محصول یا خدمت یا یک فرایند در حال کار کردن هستند ولی بین آن ها دید مشترک و یکپارچه ای وجود ندارد. مثلا واحد توسعه محصول شما محصولی تولید می کند که بازاریابی شما آن را به مشتریان عرضه می کند و خدمات پشتیبانی شما بر روی آن به مشتری خدمت ارائه می کند ولی این سه واحد از آخرین نکات و مسائل مشترکی که در مورد محصولات در واحدهای دیگر تولید شده بی اطلاعند.

استخراج و مهندسی دانش

این مسائل و صدها نمونه دیگر شما را بر آن می دارد تا به شکل مناسبی دانسته ها و نکات پنهان در زوایای ذهن افراد را استخراج کرده و با زبانی مشترک و سازمان دهی عالی در اختیار استفاده کننده گان قرار دهید. شما باید بتوانید با روشی مناسب بین هزینه های استخراج دانش و ایجاد یک خروجی با هزینه های یادگیری و به کاربستن آن دانش توسط مخاطبان، توازن ایجاد کنید. پاسخ این مساله در تکنیک های استخراج و مهندسی دانش است.

تعیین میزان بهینه ساخت یافتگی دانش؛ چقدر در استخراج و مهندسی دانش عمیق شویم؟
تعیین میزان بهینه ساخت یافتگی دانش؛ چقدر در استخراج و مهندسی دانش عمیق شویم؟

 

Our-Solution

دانشی که از ذهن خبره استخراج می شود باید بر اساس قواعد و الگوهای استانداردی تدوین شود تا هم برای استفاده کننده نهایی به خوبی قابل استفاده باشد، هم نگهداری و توسعه آن به راحتی امکان پذیر باشد؛ این قواعد و الگوها بر پایه اصول مهندسی و مدل سازی دانش شکل گرفته اند و چارچوب های مختلفی برای استفاده از آن ها وجود دارد. چارچوب هایی مثل CommonKADS، MOKA، SPEDE و … که هر یک در نوع خاصی از صنایع کاربرد دارد.

ما در اینوتکس با استفاده از الگوهای معتبر بین المللی و تجربیات یک دهه گذشته، روش های بهینه ای برای استخراج و مهندسی دانش ایجاد کرده ایم و نام آن را اتم گذاشته ایم. شما می توانید با استفاده از اتم، دانش پنهان در ذهن خبره یا خبرگان را در حوزه های مختلف استخراج کنید و در قالب های کاربردی نرم افزاری قرار دهید تا نارسایی ها و مشکلات ناشی از عدم دسترسی به آن را در بخش های مختلف سازمان حل کنید.

الگوی استخراج و مهندسی دانش و تولید سیستم مبتنی بر دانش
الگوی استخراج و مهندسی دانش و تولید سیستم مبتنی بر دانش

با استفاده از این خدمت مشاوره ای استخراج و مهندسی دانش می توانید:

  • دانش کافی، معتبر و مرتبط با مساله خود را با دقت از ذهن افراد استخراج کنید،
  • دانش استخراج شده خام را با استفاده از تکنیک های مهندسی دانش، تجزیه و تحلیل کنید،
  • دانش تحلیل شده را به شکلی ساختاردهی کنید و از آن خروجی بسازید که برای استفاده کنندگان، تجربه کاربری و امکان یادگیری مناسبی داشته باشد،
  • جستجو، دسترسی و استفاده از دانش استخراج شده را با استفاده از ابزارهای نرم افزاری مناسب برای کلیه استفاده کنندگان تسهیل کنید.

اگر سازمان شما هم دارای مشکلات مشابهی است برای استفاده از مشاوره در این زمینه با ما تماس بگیرید.

 

مطالب مرتبط