لوگوی سامانه های یکپارچه رای ون

سامانه مدیریت دانش رای ون

بستری برای بهره وری سازمانی با استفاده بهینه از اطلاعات و دانشِ سازمانی

سامانه های یکپارچه دانش رای ون

سابقه فکری رای ون به کمی دورتر بر می گردد؛ در اصل رای ون همان زمانی متولد شد که ما ایده های تولید یک نرم افزار مدیریت دانش فردی را در سر می پروراندیم، سیستمی که بتواند با بالاترین کارآیی و بیشترین مشابهت به ساختار مفهومی مغز انسان، دانسته های ذهنی و اطلاعات دیجیتال افراد را در خود جای دهد و افراد از کار کردن با آن لذت ببرند.

سامانه های یکپارچه دانش رای­ ون به عنوان قدرت بلامنازع نرم افزاری مدیریت دانش در ایران، حاصل سال­ها مطالعه و توسعه دقیق قابلیت­ها در حوزه های پیشرفته مدیریت دانش است که در کنار توسعه و بهبود مستمر و خدمات پشتیبانی مناسب، محصولی مقیاس پذیر، قدرتمند و ارزش آفرین را به مشتریان ارائه می کند. سازمان های ایرانی شایسته اند راهکاری خلاقانه، قدرتمند، دوراندیشانه و مبتنی بر فناوری های روز دنیا را برای مدیریت دانش، در اختیار داشته باشند؛ راهکاری که واقعا مدیریت دانش باشد. این همان انگیزه ای بود که ما را به تحقق ایده های اولیه رای ون واداشت. ایده هایی که با تلاش های تحقیقاتی گسترده، تجربیات موفق و ناموفق ما در سازمان های ملی و بین المللی و  فناوری های روز دنیا درآمیخته و رای ون را به عنوان قدرتمندترین و اصولی ترین راهکار مدیریت دانش سازمانی در ایران مطرح می کند.

روند کلی توسعه سامانه های یکپارچه رای ون
روند کلی توسعه سامانه های یکپارچه رای ون

رای ون نه تنها نیاز امروز مدیریت دانش شما را به شکلی اثربخش پاسخ می دهد بلکه زیرساختی بسیار منعطف برای فردای سازمان شما فراهم می کند تا ظرفیت استفاده از فناوری هایی را به دست آورید که ممکن است هم اکنون از آن ها تصور روشنی نداشته باشید.

زیرسامانه های نرم افزار مدیریت دانش سازمانی رای ون

رای ون دارای ساختاری ماژولار است؛ شما می توانید بنا بر تحلیل نیازمندی های مدیریت دانش سازمان خود کل یا بخشی از این ده ماژول را به خدمت بگیرد.  
سامانه های یکپارچه دانش رای ون
سامانه های یکپارچه دانش رای ون
 

عملکرد رای ون در یک نگاه:

رای ون به شما کمک می کند زمانی که انواع دانش را در بخش های مختلف سازمان تعریف کردید، قالب های آن ها را با امکانات متعدد در رای ون ایجاد و نگهداری کنید. این قالب ها می تواند به شکل های مختلف تکمیل شود: توسط کارکنان سازمان شما، توسط ذینفعان بیرونی و حتی توسط سیستم های نرم افزاری شما. این تازه آغاز سفری جالب و منعطف برای دانشی است که در سازمان شما خلق می شود. ادامه را در نمودار زیر ببینید:

عملکرد کلی رای ون
عملکرد کلی نرم افزار مدیریت دانش رای ون

برای بررسی دقیق امکانات، قابلیت های رای ون، به (http://www.RaaiVan.ir)  مراجعه کنید.

سیستم نرم افزاری مدیریت دانش سازمانی