محصولات پیشین

ما در بیش از یک دهه گذشته روی فناوری ها و محصولات نرم افزاری متعددی در حوزه مدیریت دانش و بهره وری کار کرده ایم؛ هر یک از این محصولات توانسته اند هم در رفع نیازهای بدیع مشتریان و هم در توسعه درک و مفهوم دانش در افراد و سازمان ها تغییرات شگرفی ایجاد کنند. این محصولات و فناوری ها عبارتند از نرم افزار مدیریت دانش فردی (Personal KM) با نام تجاری وستا، فناوری تولید و به اشتراک گذاری دانش با نام محتوای هوشمند (IntelliContent) و کیوسک های مدیریت دانش (K-iosk).

نرم افزار مدیریت دانش فردی وستا

وستا یک سیستم نرم افزاری جامع مدیریت دانش فردی است که به هر فرد کمک می کند دانسته های ذهنی و اطلاعات دیجیتال خود را به خوبی مدیریت کند و با امکانات مختلف بهره وری و راندمان افراد را به شکل چشم گیری افزایش می دهد. امکانات مدیریت دانش فردی وستا هم اکنون از طریق سامانه های یکپارچه دانش رای ون ارائه می شود.

 

نرم افزار مدیریت دانش فردی وستا
تصویری از محیط نرم افزار مدیریت دانش فردی وستا

 

فناوری محتوای هوشمند

محتوای هوشمند (Intelligent Content)، شامل محتوايی از اطلاعات است که دارای توصيفات مفهومی (Semantic Descriptions)، شیوه هایی برای نمایش دانش و قابليت های خاص می باشد که به این واسطه، انسان و ماشين مي توانند مشترکا آن را فهميده و درک نمايند. محتوای هوشمند می تواند به عنوان واسطه ای موثر برای ذخیره و بازیابی دانش ضمنی افراد استفاده شود. از سوی دیگر، تحقیقات ما نشان می دهد، در یادگیری مجموعه ای از دانش (به طور مثال آموزش افراد در بدو استخدام) با استفاده از محتوای هوشمند، منحنی یادگیری افراد، نسبت به دیگر شیوه های انتقال دانش شیب بیشتری پیدا می کند (در زمانی که استراتژی کدسازی دانش یا Codification انتخاب شده باشد).

فناوری محتوای هوشمند، با هدف توليد محتواهايی ایجاد شده است که تعامل کاربران با محتوا را به طرز شگفت انگيزی بهبود می دهد.

محتوای هوشمند اینوتکس ایران

کیوسک های مدیریت دانش

در صورتی که در استراتژی های مدیریت دانش شما به شکلی نیاز به تبادل دانش با کاربران غیرحرفه ای مانند مشتریان یا نیروهای کاری در کارگاه ها، تعریف شده باشد، یکی از ابزارهای مناسب برای تحقق استراتژی های مدیریت دانش، کیوسک های دانش هستند. کیوسک می تواند با کاربری ساده و اینترفیس متفاوت به درک و استفاده بهینه دانش مورد نیاز توسط کاربران کمک کند. شیوه های کسب و ارائه دانش در این گونه سیستم ها بسیار ساده سازی شده و ساخت یافته است.

کیوسک های دانش اینوتکس ایران

کاربردهای کیوسک دانش اینوتکس ایران

با استفاده از کیوسک های دانش می توانید:

  • تجربیات و آموزه های تولید شده در محیط های خاص مانند کارگاه ها، خطوط تولید، و … را با روش ها و فرمت های مناسب توسط خود افراد جمع آوری کنید؛ رابط کاربری بصری و قابلیت های تعاملی درکیوسک های دانش فرآیندهای کسب دانش از مشتریان یا کارکنان را تسهیل می کند،
  • ارائه دانش مورد نیاز از میان تمامی منابع دانش موجود در سازمان در مورد نحوه انجام فرآیندهای کاری، پشتیبانی مشتری و … در زمان نیاز در محیط های خاص امکان پذیر کنید،
  • امکان تعامل بین کارکنان یا مشتریان و خبرگان را به صورت مناسب فراهم نمایید،
  • سردرگمی در استفاده از اطلاعات را کاهش دهید و نیازهای دانشی مخاطبان را سریع تر پاسخ دهید،
  • از بار کاری سازمان برای راهنمایی و پاسخ به مشتری بکاهید.

مطالب مرتبط