فکسونومی (Folksonomy)

نتیجه فعالیت گروهی و تعاملی افراد برای برچسب گذاری (Tagging) و یادداشت نویسی (Annotation) در مورد یک محتوا را فُکسونومی می گویند. در فُکسونومی ها، داده های توصیف کننده (Metadata) تنها توسط افراد حرفه ای ایجاد نمی شوند بلکه، تولید کننده یا استفاده کننده محتوا هم می توانند به بدنه دانش آن محتوا متادیتا اضافه کنند. به عبارتی ساده تر فُکسونومی (=Folk+Taxonomy) یک تکسونومی است که توسط  کاربران ساخته می شود.

سابقه فکسونومی

فُکسونومی ها از حدود سال ۲۰۰۴ به عنوان بخشی از نرم افزارهای اجتماعی که دارای امکانات برچسب گذاری اجتماعی و یادداشت گذاری روی عکس ها بودند معرفی شدند. برچسب گذاری که ویژگی تمامی خدمات Web 2.0 است به کاربران آماتور این امکان را می دهد تا به صورت جمعی و تعاملی، اطلاعات را طبقه بندی کرده و بیابند. برخی از وب سایت ها از ابر برچسب (Tag Cloud) استفاده می کنند تا برچسب های فُکسونومی را به صورت بصری نشان دهند.

فکسونومی

هدف از برچسب گذاری در یک فُکسونومی این است که جستجو، حرکت بین اطلاعات و درک یک بدنه اطلاعات، در طول زمان و به تدریج برای کاربران آسان شود. از آن جا که فُکسونومی ها عموما در محیط های مبتنی بر اینترنت به وجود آمده اند، کاربران می توانند دریابند یک برچسب معین را چه کسی استفاده می کند و هم چنین او از چه برچسب های دیگری استفاده می کند. به این ترتیب کاربران می تواند به درک متقابلی از مجموعه بر چسب هایی برسند که دیگران برای تفسیر، درونی سازی و درک یک جزء اطلاعات نیاز دارند. این مورد می تواند در سیستم های مدیریت دانش انسان محور یک گام بزرگ رو به جلو باشد؛ چرا که قابلیت افراد در ساختاردهی صحیح دانش و هم چنین یافتن محتواهای مرتبط را بالا می برد. این اصل در یافتن اطلاعات مرتبط (Pivot Browsing) نام دارد. بخش عمده ای از جاذبه فُکسونومی در توانمندی ذاتی و راحتی آن در یافتن اطلاعات نسبت به ابزارهای سنتی جستجو مانند موتورهای جستجوست.

Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email