دیلبرت و گیمیفیکیشن

دیلبرت و گیمیفیکیشن ؛ کمیک استریپ های دیلبرت هم به Gamification پرداخته است؛ مفهومی که در معماری و راهبری صحیح مدیریت دانش سازمانی نیز کاربرد گسترده ای دارد. گیمیفیکیشن به استفاده از مکانیک های بازی ها در فعالیت های سازمانی یا در ارتباط با مشتریان برای ایجاد انگیزه بیشتر، ایجاد تجربه کاربری بهتر و دستیابی بهتر به شاخص های کسب و کار اطلاق می شود.

 

دیلبرت و گیمیفیکیشن در فضای خرده فروشی

گیمیفیکیشن برای ترغیب مشتریان به خرید بیشتر و درگیر کردن آن ها با برند سازمان یا شرکت به کار می رود. طراحی اشتباه گیمیفیکیشن می تواند اثر عکس داشته باشد.

دیلبرت و گیمیفیکیشن

دیلبرت و گیمیفیکیشن در فضای سازمانی

گیمیفیکیشن در فضای مدیریت منابع انسانی نیز می تواند به کار رود. در به کارگیری گیمیفیکیشن درون سازمان باید به علایق، اولویت ها و چرخه های انگیزش فردی توجه کرد.

دیلبرت و گیمیفیکیشن در فضای درون سازمانی

برگرفته از سایت Dilbert.com

Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email