ویرایش جدید قطب نمای مدیریت دانش

مولفین قطب نمای مدیریت دانش قصد دارند ویرایش جدیدی از این کتاب را برای کاربران مختلف آن آماده نمایند؛ به این وسیله از تمامی پژوهشگران، مدیران دانش، و فعالان حوزه های مختلف کسب و کار که به شکلی از قطب نما استفاده کرده اند درخواست می شود نیازمندی ها، پیشنهادات و دیدگاه های تکمیل کننده خود را برای بهبود ویرایش جدید از طریق بخش نظرات همین پست ارائه نمایند.

آخرین نسخه قطب نمای مدیریت دانش (۱/۱) را می توانید با کلیک روی تصویر زیر تهیه کنید:

Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email