فصل اول قطب نمای مدیریت دانش

با توجه به درخواست دوستان عزیز فعال در زمینه مدیریت دانش مبنی بر نیاز به خلاصه ای از کتاب قطب نمای مدیریت دانش، ما تصمیم گرفتیم کل کتاب را به صورت تدریجی در قالب الکترونیکی به شما ارائه کنیم. دانلود این نسخه ها رایگان است و انتشار الکترونیکی آن بلامانع است. فقط خواهشمند است در صورت استفاده به آن ارجاع دهید. فایل به صورت PDF قابل دریافت است. فصول بعدی به زودی ارائه خواهد شد.

لینک دریافت: قطب نمای مدیریت دانش – نسخه الکترونیکی – فصل اول

 

Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email