بصری سازی نقاط قوت علمی ملل مختلف

به نظر شما دانشمندان ایرانی بیشتر به کدام زمینه های علمی علاقه مندند؟

فکر می کنید در کشورمان طی سال های آتی در کدام زمینه پیشرفت بیشتری حاصل خواهد شد؟

اگر بخواهید برنامه ای جامع برای تخصیص سرمایه های فکری کشور طراحی کنید، بر چی اساسی عمل خواهید کرد؟

به کمک تحلیل های بصری می توان به توانمندی های ملل مختلف در عرصه های گوناگون علمی پی برد. زمینه های علمی همچون ریاضیات، فیزیک، زیست شناسی، اخترشناسی، … . حین اجرای تحلیل ها، برخی از الگوها به سرعت نمایان می شوند. برای مثال، اولویت های علمی کشورهای انگلستان، استرالیا، کانادا و ایالات متحده آمریکا، به یکدیگر شباهت زیادی دارند. این در حالی است که انگلستان بیشتر روی علوم اجتماعی و سلامت روانی، استرالیا بر زیست شناسی و کانادا بر علوم کامپیوتر تمرکز دارد.

به کمک بصری سازی می توان مفاهیم زیادی را در قالب یک صفحه نشان داد. استفاده از این مفاهیم در مدیریت دانش کاربرد فراوان داشته و می توان به کمک آنها، تصمیمات سریع و بهینه ای را اتخاذ کرد. یکی از نتایج این امر، بازگشت سریع تر سرمایه خواهد بود. به این مثال توجه کنید: در مدل بالا فرض کنید که هر دایره نشان دهنده ی یک زمینه علمی باشد. به کمک رنگ ها می توان برای توانایی های علمی یک کشور یا سازمان در یک حوزه خاص، نمره ای تعیین کرد (هر رنگ نشان دهنده ی یک نمره است و این نمره ها می توانند کیفی باشند؛ فوق پیشرفته، پیشرفته، متوسط، ضعیف، …). فاصله دایره ها از یکدیگر، نشان دهنده ی شباهت حوزه های علمی گوناگون و میزانی است که با هم ارتباط معنایی دارند. خطوط میان حوزه ها هم نشان دهنده ی ارجاعاتی است که هر حوزه به حوزه های دیگر دارد و هر چه تعداد این ارجاعات بیشتر باشد، خط واصل آنها پررنگ تر خواهد بود.

در پست های بعدی با ما همراه باشید تا کاربردهای وسیع تری را به شما معرفی کنیم…

Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email