نظام جامع مدیریت دانش دفاعی

پس از حدود یک و نیم سال تلاش مستمر و تعامل سازنده با بخش های مختلف دفاعی، نظام جامع مدیریت دانش دفاعی به عنوان یک زیرساخت جامع و کامل برای برنامه ریزی، طراحی و  استقرار مدیریت دانش توسط مشاوران اینوتکس ایران تدوین شد. این نظام جامع که مشتمل بر ۲۰ زیرسیستم است می تواند به عنوان یک بستر استاندارد و سیستمی برای توسعه نظام مند مدیریت دانش در سطح ملی استفاده شود. لازم است از تمامی همکاران و همراهانی که در این مسیر خطیر ما را یاری رساندند تشکر و سپاسگزاری خود را ابراز داریم.

Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email