ده قانون انجمن های خبرگی

انجمن های خبرگی گروه هایی از افراد هستند که در یک موضوع مشخص، تخصص، علاقمندی ها، دغدغه ها و مسئله های خود را به اشتراک می گذارند. اعضای انجمن های خبرگی، میزان درک خود از موضوع محوری انجمن را به صورت مستمر، با پرسیدن و پاسخ دادن سوال ها، به اشتراک گذاری اطلاعات، استفاده مجدد از ایده های خوب، حل مساله های یکدیگر و ایجاد روش های جدیدتر و بهتر برای انجام فعالیت ها بالا می برند.

puzzle

ده اصل برای انجمن های خبرگی

  • انجمن­ها باید از ساختار سازمان مستقل باشند؛ مهم­ترین نکته در انجمن­ها این است که افراد نیاز دارند درباره چه موضوعی با یکدیگر تعامل کنند.
  • انجمن­ها با تیم­ها متفاوتند؛ محور انجمن­ موضوع آن است، نه وظیفه یا ماموریت.
  • انجمن­ها نه جلسه هستند نه وب­سایت یا فروم یا ویکی؛ محوریت انجمن تعامل افراد بر مبنای تمایل قلبی و اراده شخصی آن­هاست که می تواند به صورت رودررو یا با استفاده از ابزارهای IT باشد.
  • رهبری و عضویت در انجمن خبرگی داوطلبانه است؛ می­توان افراد را به مشارکت در انجمن­ها تشویق کرد اما اجبار نه.
  • انجمن خبرگی باید بتواند در مرزهای سازمان گسترده شود، فراتر از واحدهای سازمان، پروژه ها، فرآیندها و محدودیت­های جغرافیایی.
  • انجمن­های خبرگی نباید دوباره کاری کنند، قبل از ایجاد یک انجمن جدید باید دقت کرد انجمن­های پیشین در موضوع محوری آن وجود نداشته باشد.
  • انجمن­های خبرگی نیاز به حجم مناسبی از اعضا دارند تا کارکردهای مورد انتظار را برآورده کنند، باید راهکارهای مناسبی برای جذب اعضا اندیشیده شود.
  • انجمن­های خبرگی در زمان تولد باید تا حد امکان، موضوعات خود را عمومیت ببخشند و با موضوعات ریز و خاص شروع نکنند؛ یک انجمن خوب می تواند در طول زمان، انجمن­های زایشی (Spin-Off) داشته باشد.
  • انجمن­ها باید با دقت و به صورت فعال پرورش یابند و بسته بر مرحله آن ها در چرخه حیات انجمن، مدیریت شوند.
  • انجمن های دانش را باید به وسیله دستکاری در شش عنصر زیر حمایت و هدایت کرد: نوع انجمن، فعالیت­های انجمن، نیازمندی­های انجمن، اهداف انجمن، انتظاراتی که از انجمن می رود و ابزارها.

بخش هایی از مطالب بالا از وبلاگ استن گارفیلد (Stan Garfield)، یکی از پیشگامان مدیریت دانش در شرکت HP اقتباس شده است. در پست های آتی مرتبط با این موضوع، ابزارهایی برای انجمن های خبرگی معرفی خواهد شد.

Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email